ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Στην Life Plan insurance λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με στόχο τη διατήρηση εμπιστοσύνης με τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της Life Plan.

Ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η πλατφόρμα αποστολής του ενημερωτικού τριμηνιαίου δελτίου της Life Plan και του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή τηρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και η πρόσβαση σε αυτή  γίνεται από τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή και τα εντεταλμένα από αυτόν πρόσωπα. Το e-email σας χρησιμοποιείται λόγω της συμβατικής σχέσης που διαθέτει μαζί σας,  με στόχο να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε σχέση με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Παρόλα αυτά, αν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το συγκεκριμένο e-email, θα διαγράψουμε το όνομά σας και το email σας άμεσα από την συγκεκριμένη βάση ώστε να μην λάβετε στο μέλλον την συγκεκριμένη τρίμηνη ενημέρωση. Η διαγραφή σας μπορεί να γίνει πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του e-email ή ύστερα από επικοινωνία με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.