Στην Life Plan συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν “εργαζόμαστε” για αυτές. Μόνη μας προτεραιότητά είναι η προστασία
των πελατών μας.

Πλάνο Ζωής για τους πελάτες μας

Πλάνο Ζωής για τους συνεργάτες μας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

CANCER + DISEASES
PLAN

Ο Καρκίνος αλλά και πολλές άλλες Σοβαρές Ασθένειες απαιτούν υψηλό οικονομικό κόστος για την αντιμετώπισή τους. Ταυτόχρονα επηρεάζουν την ικανότητά μας για εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και το μηδενισμό του εισοδήματος. Στη Life Plan έχουμε σχεδιάσει για εσάς το Plan B που σας εξασφαλίζει την απορρόφηση του κόστους θεραπείας και αποκατάστασης αλλά και την εγγυημένη αναπλήρωση του εισοδήματός σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

SAVINGS + PENSION
PLAN

Στη πορεία της ζωής μας θέτουμε στόχους που απαιτούν σημαντική οικονομική δυνατότητα προκειμένου να τους υλοποιήσουμε, ενώ παράλληλα όταν φτάσει η περίοδος της συνταξιοδότησης, θα θέλουμε να διατηρήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη ποιότητα ζωής που είχαμε έξασφαλίσει έως…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΛΑΝΑ

PARENT + CHILD
PLAN

Σχεδιάζουμε το Plan B για την οικογένεια σας σε περίπτωση που κάτι απρόοπτο συμβεί. Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα πιθανότερα ρίσκα που μπορεί να αντιμετωπίσει η οικογένεια σας και πως μπορείτε να προφυλαχθείτε από αυτά. Μελετάμε και σχεδιάζουμε μαζί σας, τους μελλοντικούς στόχους της οικογένειας σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΛΑΝΑ

PROPERTY + LIABILITY
PLAN

Απρόοπτα και βίαια γεγονότα όπως η φωτιά, ο σεισμός, η κλοπή, απειλούν τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, με αποτέλεσμα να υποστούμε σημαντική οικονομική απώλεια. Επιπλέον ως οικογενειάρχες ή ως επαγγελματίες, μπορεί να προξενήσουμε από λάθος μας οικονομική ζημιά …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

BUSINESS PROTECTION
PLAN

Οι επιχειρήσεις είναι «μηχανές παραγωγής ρίσκου». Το επιχειρηματικό ρίσκο είναι ευθύνη του επιχειρηματία.Το ρίσκο από απρόοπτα περιστατικά και ατυχήματα είναι δική μας ευθύνη. Στη Life Plan έχουμε σχεδιάσει για την επιχείρησή σας το Plan B που της εξασφαλίσει την απορρόφηση του κόστους που θα προκαλέσουν αιφνίδια γεγονότα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

KEY MAN + EMPLOYEE
PLAN

Ο «Άνθρωπος Κλειδί» μιας επιχείρησης και το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν ίσως τα πολυτιμότερα «περιουσιακά» της στοιχεία .Η αιφνίδια απώλεια ζωής ή μόνιμης ανικανότητας προς εργασία βασικών στελεχών ή μετόχων ή ένα εργατικό ατύχημα μπορεί να πλήξουν σοβαρά τόσο την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης όσο και να της προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

MONEY + INVESTMENTS
PLAN

Τα διαμορφωμένα κεφάλαια που διαθέτουμε αποτελούν πηγή εισοδημάτων μας είτε για τη πραγματοποίηση μελλοντικών μας στόχων είτε για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Η διαχείριση τους απαιτεί εξειδίκευση προκειμένου να πετύχουμε ασφαλή και ανταποδοτικά αποτελέσματα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ

BUILD ASSET
PLAN

Εξασφαλίζουμε την απόδοση των αποταμιεύσεών σας με τον πιο Ασφαλή και προσοδοφόρο τρόπο.Δεν διαθέτουμε τυποποιημένες λύσεις αποταμίευσης, αλλά σας προτείνουμε το καλύτερο για τη δική σας περίπτωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η LIFEPLAN ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 

1.700.000€

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ έτους 2020

 

6.000

ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

5.300.000€

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

1
1