Τα διαμορφωμένα κεφάλαια που διαθέτουμε αποτελούν πηγή εισοδημάτων μας είτε για τη πραγματοποίηση μελλοντικών μας στόχων είτε για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Η διαχείριση τους απαιτεί εξειδίκευση προκειμένου να πετύχουμε ασφαλή και ανταποδοτικά αποτελέσματα. Στη Life Plan έχουμε πρόσβαση στα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα μοντέλα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης κεφαλαίων προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε το μέγιστο αποτέλεσμα προστασίας και απόδοσης.

Αναλύουμε το επενδυτικό σας profil  και «οριοθετούμε» μαζί σας τους επενδυτικούς σας στόχους.

Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο διαχείρισης των κεφαλαίων σας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που σας προσφέρουν μεγάλη διασπορά των επενδύσεων σας αλλά και προσαρμογή στο επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που επιθυμείτε.

Κάθε πλάνο, αποτυπώνει σε χρήματα τους μελλοντικούς σας στόχους και παρουσιάζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο επένδυσης βάσει των δικών σας χαρακτηριστικών.

Διαχείρηση - Επένδυση Κεφαλαίων

Ανάγκη

Η διαχείριση των ήδη διαμορφωμένων κεφαλαίων σας, έτσι ώστε να είναι ανταποδοτικά και να μπορούν να παράγουν εισόδημα για εσάς, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ μια δεδομένη ανάγκη. Συχνά σε αυτή την διαδικασία έχετε να αντιμετωπίσετε εμπόδια που σας αποτρέπουν να ασχοληθείτε με αυτήν. Η αδυναμία διείσδυσης σε εύρος αγορών προκειμένου να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη, αλλά και η έλλειψη δυνατότητας μεγάλης διασποράς, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει περιορισμό των επενδυτικών κινδύνων, και τέλος το γεγονός ότι συχνά δεν υπάρχει η γνώση και χρόνος να παρακολουθείτε τις εξελίξεις, σας οδηγούν σε λύσεις που δεν δίνουν υπεραξία στα χρήματά σας.

Λύση

Εάν ψάχνετε τρόπους να διαχειριστείτε «έξυπνα» τα χρήματα σας, τότε η επιλογή επενδυτικών λύσεων που συνθέτουν μεγάλη γκάμα κεφαλαίων είναι η καλύτερη λύση, προσφέροντας ασφάλεια και ευελιξία. Θα μπορείτε να επενδύετε σε Διεθνής αγορές με πολύ μικρό κόστος και μέγιστα οφέλη, ενώ το κεφάλαιο σας θα είναι διαθέσιμο με πολύ απλό και σύντομο τρόπο.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance , θα σας προτείνει ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ, τους οικονομικούς σας στόχους και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης.