Ο σωστός προσδιορισμός του περιουσιακού στοιχείου, που θα εγγυηθεί το εισόδημα που απαιτείται, για να μπορεί η οικογένεια σας να διατηρήσει το βιοτικό επίπεδο που επιθυμείτε αλλά και για να καλύψει τυχόν οικονομικές σας υποχρεώσεις, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία .

Η “Εκτίμηση Ανάγκης”, είναι ένα υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, που απαιτείται σε μια τέτοια δύσκολή περίπτωση και αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες της Life Plan για τον προδιορισμό του ύψους των οικονομικών αναγκών σας.

 

Ποσό που χρειάζεστε για επιπλέον κεφάλαια κάλυψης* σήμερα:

* Σε περίπτωση απώλειας Ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας

0
0
0
0
0
0
0
EΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ