ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η κατοικία μόνιμη ή εξοχική είναι ίσως για πολλούς από εμάς το μοναδικό περιουσιακό μας στοιχείο. Ωστόσο, πολλές φορές λόγω μη αντίληψης του οικονομικού κινδύνου που ενέχει  το αφήνουμε απροστάτευτο.

Αν συμβεί λοιπόν μια ζημιά μικρή ή μεγάλη μπορεί να απαιτηθούν χρήματα προς αποκατάστασή του. που πιθανόν να μην υπάρχουν ή να έχουν προγραμματιστεί προς επίτευξη μελλοντικών οικογενειακών στόχων. Η ανάγκη να είναι ασφαλισμένη η κατοικία είναι ακόμη πιο επιτακτική το καλοκαίρι γιατί οι κίνδυνοι τότε αυξάνονται.

Τους καλοκαιρινούς μήνες η άνοδος της θερμοκρασίας γίνεται αιτία εκδήλωσης είτε βραχυκυκλώματος, με συνέπεια πυρκαγιά, είτε άμεσα πυρκαγιάς και ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται πλησίον δασικών εκτάσεων.

Επίσης τα σπίτια λόγω των διακοπών είναι εκτεθειμένα σε ζημιές, που δεν μπορούμε να επιλύσουμε άμεσα λόγω απουσίας μας, όπως σε σωληνώσεις ή αποχετεύσεις.

Επιπλέον είναι η εποχή που σημειώνονται οι περισσότερες διαρρήξεις. Η μερική ή και ολική κλοπή περιεχομένου της οικίας μας, μας επιβαρύνει όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και οικονομικά καθώς είναι επιβεβλημένη η αντικατάστασή του.

Τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενδεικτικά για το 2015 έχουν καταγράψει, στο σύνολο της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα, περίπου 6000 κλήσεις για πυρκαγιά σε κατοικίες με το 50% από αυτές  τους καλοκαιρινούς μήνες και ένα 10% εξ’αυτών να χαρακτηρίζονται ως μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Επίσης για την ίδια χρονιά τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. έχουν καταγράψει  περίπου 35 διαρρήξεις την ημέρα στην περιοχή της Αττικής, με τους αριθμούς να διπλασιάζονται  στην Επικράτεια.

Η ασφάλιση της κατοικίας σας ή/ και του περιεχομένου της,  μέσα από προγράμματα με σωστές καλύψεις, μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ασφαλιστικού σας συμβούλου, με κόστος  από 10 ευρώ το μήνα.

Editorial
Next Post
Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα