ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η ασφαλισιμότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο καθένας να ασφαλιστεί ανάλογα την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

Ο έλεγχος ασφαλισιμότητας προηγείται κάθε ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία η εταιρεία καλείται να αναλάβει ή όχι ,τον οικονομικό κίνδυνο για τον υποψήφιο συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί του.

Η διαδικασία αυτή, προβλέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία του αιτούντος και  περιλαμβάνει ενδεικτικά ερωτήσεις σχετικά με :

  • φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται
  • πρόσφατους ιατρικούς ελέγχους
  • ιστορικό νοσηλειών
  • ατυχήματα τελευταίων ετών
  • συγγενείς ανωμαλίες/παθήσεις
  • επικίνδυνα χόμπι
  • το ύψος, το βάρος, την αρτηριακή πίεση
  • συνήθειες, όπως κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ

Για να μπορέσει να έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί ο υποψήφιος με ένα ασφαλιστήριο Ζωής, Προσωρινής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και φυσικά Υγείας, πρέπει να έχει καταρχήν ένα καθαρό ιατρικό ιστορικό. Τοι προϋπάρχουσες παθήσεις και πιθανά βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό μειώνουν τις πιθανότητες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να υπάρξουν εξαιρέσεις, αναμονές στην έναρξη, επιπλέον κόστος  ή ακόμη και ο κίνδυνος απόρριψης της ασφάλισης.

 Όσο νωρίτερα λοιπόν ασφαλιστεί κάποιος τόσο καλύτερα!

Για αυτό ακριβώς το λόγο όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι εκτός του ότι έχουν εξασφαλίσει την κάλυψη τους , έχουν επιπλέον ισχυρό όφελος ότι  έχουν  κατοχυρώσει την ασφαλισιμότητά τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υγεία τους συμβεί μετά την ασφάλισή τους, όσο σοβαρή και αν είναι αυτή, δεν θα επηρεάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Η καθυστέρηση της απόφασης να ασφαλιστεί κάποιος είναι ο χειρότερος εχθρός και συχνά μπορεί να στερήσει ακόμη και τη δυνατότητα ασφάλισης. Επειδή λοιπόν «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» απευθυνθείτε σήμερα στον ασφαλιστικό σας πράκτορα για να σας δώσει την καλύτερη και καταλληλότερη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από του Αρσένη Ειρήνη & Τριανταφυλλίδη Λάζαρο

Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα

Leave a Reply