ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η κατοικία μας είναι ίσως το πιο σημαντικό  περιουσιακό στοιχείο .Στο πρόσφατο παρελθόν διαπιστώσαμε  ότι πυρκαγιές ,σεισμοί , αλλά και  έντονα  καιρικά φαινόμενα μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα σε ακραία, με δυσβάσταχτες έως καταστροφικές οικονομικές συνέπειες στη ζωή μας .Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και ενώ το συναισθηματικό κόστος της απώλειας δεν αποκαθίσταται, η ολοκληρωμένη ασφάλιση περιουσίας μπορεί να προσφέρει την οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση και ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων.

Πρόσφατα υπήρξε μια  ευχάριστη εξέλιξη με την ψήφιση του νόμου για παροχή έκπτωσης 10%  στον ΕΝ.Φ.Ι.Α των ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων .

Οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου οι ασφαλισμένοι να λάβουν την συγκεκριμένη έκπτωση είναι οι εξής:

1. Το συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις καλύψεις:

Πυρκαγιάς – Κεραυνού

Σεισμού ή/και πυρκαγιάς συνεπεία σεισμού

Πλημμύρας-Θύελλας-Καταιγίδας

2. Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου (κύριοι και βοηθητικοί χώροι). Ως αξία του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1.000 € / τ.μ.

3. Η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους, τότε η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (έκπτωση) θα είναι αναλογική για το διάστημα που έχει ασφαλιστεί το ακίνητο. Δηλαδή :

 → Ασφάλιση για 12 μήνες επιφέρει έκπτωση 10%

→ Ασφάλιση για 9 μήνες επιφέρει έκπτωση 7,5%

→ Ασφάλιση για 3 μήνες επιφέρει έκπτωση 2,5%

→ Ασφάλιση για 2 μήνες δεν επιφέρει καμιά μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α

Ανεξαρτήτως από τη μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. , τονίζουμε ότι στην ασφάλιση έχει σημασία το ακίνητο να μην είναι υπασφαλισμένο, δηλαδή θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί στη σωστή υλική κατασκευαστική του αξία.

Μιλήστε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα και ενημερωθείτε σχετικώς.

Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα

Leave a Reply