ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η πρόνοια για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος αποτελεί σήμερα μια επιλογή για τους περισσότερους, με σκοπό την εξασφάλιση των εξόδων νοσηλείας μέσω νοσοκομειακών προγραμμάτων που τους επιτρέπει  να επιλέξουν ελεύθερα ιατρό, νοσοκομείο ή ακόμη και χώρα νοσηλείας χωρίς να αγωνιούν για τα χρήματα που θα απαιτηθούν.

Ανεξάρτητα από την επιλογή για την περίθαλψη , Δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα , υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων που προκαλούν σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Ασθένειες όπως o καρκίνος, το εγκεφαλικό, το έμφραγμα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νεφρική ανεπάρκεια, μια μεταμόσχευση δημιουργούν έντονες οικονομικές ανάγκες  πριν την είσοδο του ασθενή στο νοσοκομείο, αλλά και για σημαντικό διάστημα μετά τη έξοδο από αυτό.

Σε πραγματικό παράδειγμα ασφαλισμένου που διαγνώσθηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών σε χώρα του εξωτερικού, εκτός των δαπανών εντός του νοσοκομείου για 2 μήνες, προέκυψαν έξοδα σχετικά με ειδικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής για ταυτοποίηση συμβατότητας, τη διαδικασία εύρεσης του δότη, τη λήψη μοσχεύματος και την ασφαλή μεταφορά του στο νοσοκομείο. Επιπλέον χρειάστηκαν να καλυφθούν έξοδα μετάβασης και έξοδα συνοδού (αεροπορικά εισιτήρια του ιδίου και του συνοδού) για την μεταμόσχευση και για δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκομείο του εξωτερικού για παρακολούθηση και εξετάσεις μετά την μεταμόσχευση. Το σύνολο των συγκεκριμένων δαπανών ανήλθε στις 30.000€.

Συνεπώς υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων δαπανών και συχνά δεν είναι εύκολο να τις σκεφτεί κάποιος, παρά μόνο εάν βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Αποθεραπεία (φυσικοθεραπείες, φροντίδα σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης)
  • Ειδικός εξοπλισμός και ιατρικά βοηθήματα
  • Πρόσληψη ατόμου για παροχή κατ’οίκον φροντίδας και νοσηλείας
  • Μετατροπές στην κατοικία που διευκολύνουν την πρόσβαση και την κίνηση εντός αυτής
  • Δαπάνες για θεραπεία στο εξωτερικό (μετάβαση, διαμονή, ετοιμασία ιατρικού φακέλου, δαπάνες συνοδού)
  • Μη καλυπτόμενα φάρμακα – εξετάσεις και διάφορα αναλώσιμα

Αναλόγως με την πάθηση τα παραπάνω έξοδα μπορεί να αθροίσουν μεγάλα ποσά, όπου συχνά δεν καλύπτονται από άλλον φορέα. Οπότε ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί να στραφεί στις τυχόν αποταμιεύσεις του, που πιθανόν να προόριζε για κάποιον άλλο σκοπό. Εάν αυτές δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν, τότε θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να κάνει «εκπτώσεις» στην αποκατάσταση της υγείας του.

Πλέον με την επιδοματική κάλυψη των σοβαρών ασθενειών, οι οικονομικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση μπορούν να καλυφθούν από μια ασφαλιστική εταιρία αποφεύγοντας επιπλέον συνέπειες στην οικονομική του κατάσταση. Η κάλυψη αυτή θα δώσει στον ασφαλισμένο ένα προσυμφωνημένο ποσό, αμέσως μετα τη διάγνωση συγκεκριμένων σοβαρών παθήσεων, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα που θα προκύψουν.

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα και συζητήστε μαζί του πώς μπορείτε να σχεδιάσετε την οικονομική σας προστασία από τα έξοδα που σχετίζονται με σοβαρές παθήσεις.

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Πατσαβό Χρήστο  & Λέφα Βασίλη

Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα

Leave a Reply