ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική εκ του Νόμου, λόγω της οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκαλέσουμε σε τρίτους κατά την οδήγησή του (υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες).

Ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο μας αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο  απειλείται από γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή ή την απώλεια του. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό στο συμβόλαιο αυτοκινήτου να συμπεριλαμβάνονται καλύψεις, οι οποίες θα μας αποζημιώσουν από τις οικονομικές συνέπειες κινδύνων όπως:

  • Φωτιά
  • Κλοπή Ολική/Μερική
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Τρομοκρατικές ενέργειες/Απεργίες/ Οχλαγωγίες
  • Ζημιές ιδίου αυτοκινήτου-Μικτή ασφάλιση
  • Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Νομική Προστασία
  • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Σημαντική παράμετρος για την σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι να καλύπτεται η σωστή Αξία του αυτοκινήτου, η οποία είναι η τρέχουσα Εμπορική του αξία και θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον ιδιοκτήτη.

Σε ό,τι αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα, ορισμένες εταιρίες, όπως η AIG,, παρέχουν τη δυνατότητα ασφάλισης με ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ έως 3 έτη, δίνοντας την ηρεμία στους ιδιοκτήτες καινούργιων οχημάτων ότι θα αποκαταστήσουν την ζημία ή την απώλεια του οχήματος τους στην αξία αγοράς του, όπως αυτή αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς ,εάν αυτό κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς, μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του,

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα  για να σας καθοδηγήσει στην σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους  Κατερίνα Κλάρα & Σιαμήτρο Μίλτο