ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η Ελλάδα είναι ιδανικό μέρος για διακοπές με σκάφος αναψυχής. Οι φανταστικές παραλίες και το μεγάλο πλήθος των νησιών μας είναι ιδανικά στοιχεία για θαλάσσιες εξορμήσεις, είτε σε κοντινούς, είτε σε μακρινούς προορισμούς.

Η ασφάλιση των σκαφών είναι υποχρεωτική από την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4256/2014), όπως ακριβώς ισχύει και για τα αυτοκίνητα.

Η υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση του σκάφους αφορά την Αστική Ευθύνη για πρόκληση ζημιών σε τρίτους, δηλαδή σωματικές βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) και υλικές ζημιές τρίτων σκαφών ή λιμένων, καθώς και την περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης.

Επιπλέον της Αστικής Ευθύνης σημαντική είναι η προστασία του ίδιου του σκάφους ως περιουσιακού στοιχείου. Πρόσθετες καλύψεις για περιπτώσεις  όπως οι παρακάτω μπορούν να μας προστατεύσουν από τις αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις:

  • Πυρκαγιά
  • Κλοπή
  • Καιρικά φαινόμενα
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Πρόσκρουση
  • Προσάραξη
  • Βύθιση
  • Ίδιες ζημιές από αμέλεια χειριστή

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η κάλυψη νομικής προστασίας, η οποία προστατεύει τον ασφαλισμένο από δαπάνες όπως αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα και τέλη, αμοιβές των κλητευμένων και των πραγματογνωμόνων κ.α.

Η νομική προστασία είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο σκάφος ή/και σωματικών βλαβών στον ασφαλισμένο και στα συνασφαλισμένα πρόσωπα, η υπεράσπιση του ασφαλισμένου ή του χειριστή του σκάφους  για εξ’ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό καθώς και στην περίπτωση λοιπών παραβάσεων που αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας.

Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα προκειμένου να σας βοηθήσει στην εύρεση της καλύτερης λύσης για την ασφάλιση του σκάφους σας.

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Τριανταφυλλίδη Λάζαρο &  Μπαλίνη Λίλα