ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεπερνούν το  98% του συνόλου των επιχειρήσεων ,απασχολούν περίπου το 83% του εργατικού δυναμικού της χώρας μας και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, αφού συμβάλλουν σε ποσοστό πάνω από 50% στην προσθήκη αξίας σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και αυτές πολλές προκλήσεις, όπως την οικονομική κρίση, τη δύσκολη διετία της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό, την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο για μια επιχείρηση να καταφέρει να αντιμετωπίσει απρόοπτα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες ή ακόμη και την καταστροφή της, όπως:

  • Φωτιά,  Κλοπή,  Φυσικά Φαινόμενα,  Σεισμός κλπ
  • Απώλεια κερδών που θα υποστεί η Επιχείρηση μετά από ένα καταστροφικό γεγονός
  • Υψηλές Αποζημιώσεις λόγω Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία της Επιχείρησης κ.α.

Υπάρχουν σήμερα ασφαλιστικά προγράμματα που προστατεύουν, παρέχοντας ολοκληρωμένες και συνδυαστικές λύσεις, ώστε, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους, οι εργαζόμενοι να επιστέψουν στην εργασία τους  χωρίς καθυστερήσεις και ο επιχειρηματίας να προχωράει με ηρεμία στην υλοποίηση του σχεδιασμού του .

Ενδεικτικά παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις

  • Ασφάλιση περιουσίας/ κτίριο -περιεχόμενο (πυρός, φυσικά φαινόμενα, νερά, σεισμός κτλ)
  • Ασφάλιση διακοπής εργασιών (Εφόσον η ασφαλιζόμενη επιχείρηση παραμείνει κλειστή συνεπεία υλικής ζημίας καλυπτόμενης και υπό προϋποθέσεις)
  • Συμπληρωματικά έξοδα (έξοδα αρχιτεκτόνων, αντικατάσταση κλειδιών κτλ)
  • Ασφάλιση ευθυνών (γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική αστική ευθύνη, αστική ευθύνη προϊόντος)
  • Ασφάλιση χρηματικών απωλειών ( κατά τη μεταφορά χρημάτων, από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου κτλ)
  • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος ιδιοκτήτη / υπαλλήλων (ιατροφαρμακευτικά έξοδα κτλ με ισχύ όλο το 24ωρο)

Ενδεικτικά μία ολοκληρωμένη κάλυψη για κεφάλαιο 100.000€ κοστίζει 27€/μήνα και το κόστος αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στα έξοδα της επιχείρησης

Για να βρείτε ποιες καλύψεις χρειάζεται η δική σας επιχείρηση απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τις Αρσένη Ειρήνη & Κλάρα Κατερίνα.