ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Το φθινόπωρο και ειδικά το Σεπτέμβριο παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στις ενοικιάσεις σπιτιών, γραφείων, επιχειρήσεων. Αν είστε εκμισθωτής ακινήτων και κατέχετε την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία αυτών που μισθώνετε και ανησυχείτε για την καταβολή των ενοικίων ή για ζημιές που μπορεί να σας προκαλέσει ο ενοικιαστής  υπάρχει λύση να απαλλαγείτε από το άγχος, αποκτώντας την ασφάλιση νομικής προστασίας ιδιώτη και εκμισθωτή ακινήτων.

Η νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτων περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

  • Επιλογή δικηγόρου της αρεσκείας σας που θα αναλάβει την προάσπιση των έννομων συμφερόντων σας
  • Διεκδίκηση καθυστερημένων μισθωμάτων
  • Υποβολή αγωγών και διαταγών πληρωμής για απελευθέρωση του μίσθιου
  • Διεκδίκηση εξόδων επισκευών του ακινήτου για ζημιές που έγιναν λόγω κακής χρήσης του ενοικιαστή
  • Διεκδίκηση και απόκρουση απαιτήσεων με συνεργεία ελαιοχρωματιστών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και λοιπών εμπλεκομένων σε επισκευές του ακινήτου σας
  • Παραφύλαξη ενοχικών συμφερόντων από την ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει το μίσθιο κατά κινδύνους περιουσίας.

Η νομική προστασία Ιδιώτη / οικογένειας σας καλύπτει  κατά την εξωεπαγγελματική σας δραστηριότητα και κατά την επαγγελματική με την ιδιότητά του ως εργαζόμενος εξαρτημένης εργασίας.

Η νομική προστασία ιδιώτη/ οικογένειας περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
  • Διαφορές που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις – εργατικές σχέσεις.
  • Υπεράσπιση σε ποινικά Δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών Διατάξεων.
  • Διαφορές που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το ετήσιο κόστος για την νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτων  ανέρχεται από 85 €  σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά μέτρα και για την  νομική προστασία Ιδιώτη / οικογένειας  από 30 € το άτομο / οικογένεια 50 € .

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα  για περαιτέρω πληροφορίες .

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Μπαλίνη Λίλα & Σιαμήτρο Μίλτο.