ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Σπίτι μου σπιτάκι μου λέει ο θυμόσοφος λαός αναγνωρίζοντας χρόνια πίσω ότι το σπίτι μας είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί σε αυτό χαλαρώνουμε και ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, αλλά κυρίως γιατί τις περισσότερες φορές η οικονομική του αξία είναι τέτοια που αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο.

Σπίτι δεν είναι μόνο το κτήριο, αλλά και τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό και διαμορφώνουν τελικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κατοικίας μας. Το περιεχόμενο του σπιτιού μας, δηλαδή έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ρουχισμός και κάθε είδους αντικείμενα αποτελούν επίσης κομμάτι της περιουσίας μας, η οποία είναι δύσκολο να αντικατασταθεί σε περίπτωση ζημιάς.

Το γεγονός ότι το περιεχόμενο μιας κατοικίας αποτελείται από αρκετά επιμέρους αντικείμενα μικρότερης αξίας σε σχέση με το κτήριο, μας οδηγεί ενίοτε στην υποβάθμιση της πραγματικής αξίας του. Η συνολική αξία του περιεχομένου μιας μέσης κατοικίας χωρίς αντικείμενα μεγάλης αξίας μπορεί να κυμαίνεται στατιστικώς μεταξύ 300 και 400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (λ.χ. αξία περιεχομένου 40.000€ για ένα σπίτι 100 τ.μ ) ,ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, αφού σε κάποιες περιπτώσεις το περιεχόμενο αξίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα!

Είναι αυτονόητο ότι μια ζημιά από σεισμό, φωτιά, κλοπή, διαρροή σωληνώσεων κ.α. δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο κτήριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει όχι μόνο να επισκευάσουμε το κτήριο, αλλά και να  αντικαταστήσουμε το περιεχόμενο, προκειμένου να γίνει άμεσα λειτουργικό και κατοικήσιμο το σπίτι μας.

Ο οικονομικός κίνδυνος λοιπόν από μια ζημιά δεν αφορά μόνο το ακίνητό μας ή το ακίνητο του ιδιοκτήτη, αν είμαστε ενοικιαστές, ενώ ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, θα κληθούμε να αποζημιώσουμε και την περιουσία του ιδιοκτήτη (αστική ευθύνη), εάν η ζημιά προήλθε από δική μας υπαιτιότητα.

Αξίζει λοιπόν να μην αφήσουμε μέρος της περιουσίας μας απροστάτευτο, ειδικά όταν αυτό μπορεί να γίνει με πολύ προσιτό τρόπο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο (από 50 ευρώ ετησίως).

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Γιαννούτσο Στέλιο και Κορομηλά Κέλλυ