ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Καθημερινά ‘βομβαρδιζόμαστε’ από διαφημίσεις σχετικά με την ασφάλιση του αυτοκινήτου που προωθούν την οικονομικότερη λύση.

Είναι όμως η οικονομικότερη λύση η καλύτερη για την προστασία της περιουσίας μου, δηλαδή του αυτοκινήτου μου;

H ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία.

Η υποχρεωτική εκ του νόμου κάλυψη στην ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι μόνο η αστική ευθύνη. Δηλαδή η κάλυψη της αστικής ευθύνης σας, έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.

Πέρα όμως από την κάλυψη της αστικής ευθύνης, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για ζημιές που θα προξενήσουμε σε τρίτους, πιθανώς θα χρειαστούμε χρήματα για την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν και στο δικό μας περιουσιακό στοιχείο, το αυτοκίνητό μας.

Είναι σημαντικό να έχουμε και πρόσθετες καλύψεις οι οποίες να αφορούν την ίδια μας την περιουσία, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε άμεσα την οικονομική συνέπεια της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί.

Καλύψεις όπως:

 • Πυρκαγιά
 • Κλοπή (Ολική ή Μερική)
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Ίδιες ζημιές
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομική προστασία
 • Οδική βοήθεια
 • Προστασία από ακατάλληλο καύσιμο
 • Αντικατάσταση κλειδιών
 • Αντικατάσταση οχήματος
 • Ζώνες/Αερόσακοι
 • Κακόβουλες πράξεις

… είναι και αυτές απολύτως αναγκαίες.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού κόστους έχουν και οι απαλλαγές των πρόσθετων καλύψεων, δηλαδή τα χρήματα που θα κληθούμε να πληρώσουμε και εμείς σε μία ζημιά.

Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ώστε να σας καθοδηγήσει καταλλήλως για την σωστή κάλυψη της περιουσίας σας και την επιλογή της καλύτερης λύσης από τις οικονομικότερες.

Συντάχθηκε από Τριανταφυλλίδη Λάζαρο & Κλάρα Κατερίνα