ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απέκτησαν μέχρι σήμερα το ακίνητό τους με τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, υποχρεώθηκαν από τη δανειακή τους σύμβαση να το ασφαλίσουν υπέρ της τράπεζας με σκοπό ουσιαστικά την οικονομική εξασφάλιση της τελευταίας σε περίπτωση ζημιάς στο ακίνητο.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κάθε ιδιοκτήτης να αντιμετωπίζει την ασφάλιση του ενυπόθηκου ακινήτου του σαν να μην υπήρχε δανεισμός εστιάζοντας στον επαρκή προσδιορισμό του κεφαλαίου κάλυψης και των συμπληρωματικών καλύψεων, οι οποίες πολλές φορές απουσιάζουν από τα ‘κλασικά’ συμβόλαια  τα οποία προτείνονται από τις τράπεζες.

Άλλωστε, ο λανθασμένος σχεδιασμός ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας μπορεί να προκαλέσει σημαντική οικονομική επίπτωση στο δανειολήπτη σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Κατά συνέπεια, για τον ιδιοκτήτη ενός τέτοιου ακινήτου είναι κρίσιμο να διερευνά στην ελληνική αγορά την κατάλληλη ασφάλιση του ακινήτου του, με την βοήθεια ενός επαγγελματία ασφαλιστικού πράκτορα.

Άλλωστε βάσει της εγκυκλίου 462/14 του Μαΐου 2013 της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας δεν είναι υποχρεωτικό να αποκτηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την τράπεζα που χορήγησε το στεγαστικό δάνειο.

Με βάση τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ακινήτου θα πρέπει να εστιάζει:

Στην πραγματική αξία ασφάλισης

Είναι πολύ σημαντική η οικονομική εξασφάλιση του ιδιοκτήτη του ακινήτου όχι μόνο ως προς το άληκτο κεφάλαιο του δανείου αλλά και ως προς την πραγματική αξία του περιουσιακού του στοιχείου, με σκοπό να αποφύγει την υπασφάλισή του, δηλαδή την πιθανότητα να αποζημιωθεί αισθητά λιγότερο από το ποσό που θα χρειάζεται για την αποκατάσταση της ζημιάς (κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό της διαφοράς της ασφαλισμένης και της πραγματικής αξίας ανακατασκευής του.)

Στην ασφάλιση περιεχομένου

Η ασφάλιση του περιεχομένου απουσιάζει σχεδόν πάντα από τα συμβόλαια που πωλούνται στις τράπεζες, καθώς δε γίνεται αναφορά στο κόστος αντικατάστασης της οικοσκευής, ως συνέπεια της επέλευσης ενός καλυπτόμενου κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης είτε επισκευάσει το ακίνητό του, είτε χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλο σπίτι λόγω ολοσχερούς καταστροφής του ενυπόθηκού του.

Πρόσθετες καλύψεις  

Επιπλέον, είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης ενός ενυπόθηκου να εστιάζει και στις πρόσθετες καλύψεις που συνήθως απουσιάζουν από τα συμβόλαια που προτείνονται από τις τράπεζες  και τελικά έχουν επίπτωση στο εισόδημά του καθημερινά ή και στην αποταμίευσή του όπως για παράδειγμα:

  • Η κάλυψη των ζημιών του κτιρίου από διάρρηξη
  • Η κάλυψη των ζημιών από διαρροή σωληνώσεων
  • Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του και των οικονομικών αξιώσεων τρίτων ιδιοκτητών λόγω ζημιών που υπέστησαν από καλυπτόμενο κίνδυνο στο ασφαλισμένο ακίνητο (λ.χ. πυρκαγιά)

Ανάμεσα σε πολλές ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται στην ελληνική αγορά σε απρόσμενα ανταγωνιστικό κόστος, αναφέρουμε την πρόταση της εταιρίας AIG η οποία διατίθεται για ενυπόθηκα με έκπτωση 20% πάνω στο ήδη ανταγωνιστικό ασφάλιστρό της.

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα για να σας παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Συντάχθηκε από Γιαννούτσο Στέλιο & Πατσαβό Χρήστο