ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Το εισόδημα που παράγεται από την εργασία μας είναι το μεγαλύτερο οικονομικό  αγαθό που διαθέτουμε, καθώς εξασφαλίζει την οικονομική ισορροπία στη ζωή μας και στη ζωή της οικογένειας μας, ανεξάρτητα από το ύψος του.

Ένα ατύχημα ή μία ασθένεια, που μπορούν να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, πιθανώς θα προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εργαστούμε προσωρινά. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου οι οικονομικές υποχρεώσεις και τα πάγια επαγγελματικά έξοδα εξακολουθούν να υφίστανται.

Επειδή δεν είναι πάντοτε εύκολο να αποτραπούν τέτοιοι κίνδυνοι, που είναι συνυφασμένοι σε κάποιες περιπτώσεις με τη φύση της εργασίας μας, μπορούμε τουλάχιστον να προνοήσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές συνέπειές τους.

Μέσα από τα διαθέσιμα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών σας παρέχεται η δυνατότητα  να επιλέξετε τη λύση εκείνη που είναι κατάλληλη για εσάς, ορίζοντας:

  • το αναγκαίο ποσό αποζημίωσης, σύμφωνα με το εισόδημα σας
  • το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να λαμβάνετε την παροχή
  • το διάστημα της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της μηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με τις οικονομικές σας ανάγκες

Για παράδειγμα ένας φυσικοθεραπευτής 40 ετών μπορεί να έχει παροχή 1000€ /μήνα σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια με κόστος 35€/μήνα

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι, ακόμη και εάν συμβεί ο κίνδυνος, θα σας απασχολεί μόνο η αποκατάσταση της υγείας σας και η γρήγορη επάνοδος στην καθημερινότητά σας και όχι οι οικονομικές σας υποχρεώσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας πράκτορα για να σχεδιάσετε μαζί την καλύτερη λύση και να σας βοηθήσει να είστε προστατευμένοι σε απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να σας κρατήσουν προσωρινά εκτός εργασίας.

Συντάχθηκε από Πατσαβό Χρήστο – Αρσένη Ειρήνη