ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που σχεδιάζονται από την ασφαλιστική βιομηχανία αποσκοπούν στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πολιτών.

Σήμερα παρέχεται προς τους υποψηφίους ασφαλισμένους μεγάλο εύρος ασφαλιστικών καλύψεων από πληθώρα ασφαλιστικών εταιρειών.

Κάθε κάλυψη σχεδιάζεται με σκοπό να προσφέρει  όφελος στον ασφαλισμένο, με τίμημα το οποίο να καθιστά συμφέρουσα την απόκτησή της.

Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί όλους. Ποια ασφαλιστική παροχή ταιριάζει στον καθένα από μας , δηλαδή ποιος συνδυασμός καλύψεων θα μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία με το λιγότερο δυνατό τίμημα ;

Η απάντηση είναι ότι , πριν από οποιαδήποτε πρόταση για ασφαλιστική κάλυψη, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να έχει μελετήσει με επιστημονικά αξιόπιστη μεθοδολογία, τις ασφαλιστικές ανάγκες του υποψήφιου ασφαλισμένου ώστε η τελική πρόταση του , να ταιριάζει ακριβώς στις δικές του απαιτήσεις με το ανάλογο προσιτό σε αυτόν κόστος.

Παρότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι δεδομένα η επαγγελματικά ορθή, δεν υλοποιείται από όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στην επικοινωνία τους με τον υποψήφιο πελάτη

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει ιδιαίτερη αξία η σύσταση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από τον πελάτη του στον ευρύτερο κύκλο των γνωστών του, αν φυσικά έχει διαπιστώσει ότι πάντα ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Άλλωστε όλοι μας θέτουμε ως κυρίαρχο στοιχείο στην επιλογή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή την αξιοπιστία του και τον επαγγελματισμό του. Αν λοιπόν γνωρίζουμε ότι είναι ο σύμβουλος ενός γνωστού μας και αν ταυτόχρονα ενημερωθούμε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η επαγγελματικά απαιτητή, τότε σίγουρα θα ωφεληθούμε σημαντικά από τη γνωριμία.

Ας μη διστάζουμε λοιπόν να συστήνουμε τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή στον ευρύτερο κύκλο μας προσφέροντας στους γνωστούς μας τη δυνατότητα να έχουν αξιόπιστη και επαγγελματική προσέγγιση και την αναγκαία- δωρεάν – μελέτη των αναγκών τους πριν διερευνήσουν την πιθανότητα να συνεργαστούν με κάποια ασφαλιστική εταιρεία.