ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Τα τελευταία χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τον Γολγοθά των φορολογικών επιβαρύνσεων αφού τα καθαρά τους εισοδήματα επιβαρύνονται έως και 67% το οποίο προκύπτει από τους φορολογικούς συντελεστές ,τις ασφαλιστικές εισφορές και το τέλος επιτηδεύματος.

Έτσι το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους αποκτά προτεραιότητα η αναζήτηση επιπλέον επαγγελματικών δαπανών με σκοπό την φορολογική τους ελάφρυνση. Έχοντας λοιπόν κίνητρο τον περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, αξίζει από φέτος να καλύψουν κινδύνους που αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης και βεβαίως θα θεωρηθούν και παραγωγικές δαπάνες είτε για την επίτευξη κέρδους είτε για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.Η ασφαλιστική βιομηχανία πάντα αποτελούσε πυλώνα εξασφάλισης της επιχείρησης καλύπτοντας οικονομικούς κινδύνους και συνεχώς εξελίσσεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά σημαντικοί ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φορολογικό όφελος έως και 67% είναι οι εξής:

• Προστασία περιουσίας
• Προστασία αστικής ευθύνης
• Προστασία ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων της επιχείρησης
• Προστασία υπαλλήλων μέσω ομαδικών προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης και ανικανότητας για εργασία
• Προστασία επαγγελματιών-επιχειρηματιών ως προέκταση την προστασία της επιχείρησης
• Προστασία στελεχών ως ανθρώπους-κλειδιά της επιχείρησης

Όπως διαπιστώνουμε οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να καλύψουν σημαντικούς κινδύνους της επιχείρησής τους και οι οποίοι ταυτόχρονα θα αποτελέσουν δαπάνες που με αυτό τον τρόπο θα μειώσουν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους. Το τερπνό μετά του ωφελίμου λοιπόν για όσους εκμεταλλευτούν την παραπάνω επιλογή.

Ειδικά σε περίπτωση που ο επαγγελματίας προχωρήσει σε ασφάλιση το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου , θα δει σύντομα το όφελος του, με την μείωση των επιβαρύνσεων του από το 1ο κιόλας εξάμηνο του επόμενου έτους.