ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η χρήση του ποδηλάτου έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια , για λόγους αναψυχής , ως  μέσο άθλησης αλλά και για την καθημερινή μετακίνηση  .

Αυτή η αύξηση δημιούργησε την ανάγκη οικονομικής  προστασίας , τόσο του ποδηλάτη όσο και του ποδήλατου από μια σειρά καθημερινών  κινδύνων. Η οικονομική απώλεια που μπορεί να δημιουργηθεί μπορεί να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ , είτε στην περίπτωση που από λάθος/ευθύνη του ποδηλάτη προκληθεί σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο πρόσωπο , είτε εάν προκύψει ζημιά  στο ίδιο το ποδήλατο πχ πρόσκρουση , κλοπή κ.α

Ασφαλιστικές  εταιρίες όπως η AIG , η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  κ.α  , προχώρησαν στο σχεδιασμό εξειδικευμένων πακέτων  ασφάλισης που απευθύνονται στους κατόχους των ποδηλάτων και περιλαμβάνουν καλύψεις όπως

  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ( Σωματικές βλάβες -Υλικές Ζημιές)
  • Ολική κλοπή του ποδηλάτου
  • Ζημιές ιδίου ποδηλάτου
  • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
  • Οδική βοήθεια

Το κόστος ασφάλισης είναι ιδιαίτερα προσιτό και ξεκινά από 25 € ( μόνο για παροχές αστικής ευθύνης) και μπορεί να φτάσει ενδεικτικά  τα 100-130 € για όλες τις καλύψεις και ανάλογα με την αξία του ποδήλατου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.