ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Νέες επιλογές νοσοκομειακής ασφάλισης για ανθρώπους με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή για ηλικίες άνω των 65

By 26 Μαρτίου, 2018Blog, Newsletter

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάθε άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη για εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και δικαιούται να έχει την ευκαιρία να την αποκτήσει.

Μέχρι πρόσφατα η ασφαλιστική βιομηχανία δεν διέθετε επιλογές ασφάλισης σε ανθρώπους με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή σε ηλικίες άνω των 65.

Σήμερα όμως, μέσω καινοτόμων, σχεδιαστικά, επιλογών, οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστικές καλύψεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Παρότι οι συγκεκριμένες λύσεις δεν μπορούν να παρέχουν το εύρος των καλύψεων ενός ολοκληρωμένου προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για ανθρώπους που μέχρι πρότινος δεν είχαν καθόλου πρόσβαση σε καλύψεις της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με προσιτό κόστος τους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ως εναλλακτική επιλογή του εθνικού συστήματος υγείας, αναζητώντας πιο άμεσες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, χωρίς όμως να αντιμετωπίσουν το οικονομικό βάρος που θα επέφερε η συγκεκριμένη επιλογή, στους ίδιους ή στους δικούς τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον/στην ασφαλιστικό/ή σας σύμβουλο.