Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την απόκτηση οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι η προσεκτική ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών του ενδιαφερόμενου.

Η ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που προϋποθέτει ιδιαίτερη γνώση από την μεριά του ασφαλιστικού συμβούλου. Έχει στόχο την ανάδειξη των στιγμών της ζωής ενός ανθρώπου, στις οποίες θα χρειαστεί σημαντική οικονομική βοήθεια είτε για να αναπληρώσει χαμένα εισοδήματα του ή περουσιακά του στοιχεία είτε για να εξασφαλίσει την οικονομική αυτοδυναμία ανθρώπων που αγαπά και οι οποίοι ζουν από το εισόδημα του.

Η ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών πρέπει με σαφήνεια να καταλήξει στο:  

ΠΟΤΕ, ο άνθρωπος θα χρειαστεί οικονομική ενίσχυση, στο

ΠΟΣΑ θα χρειαστεί σε αυτήν την περίπτωση, και στο

ΠΟΙΟ ποσό μπορεί να επενδύσει αυτή την στιγμή για να προνοήσει για την προσωπική και οικογενειακή του εξασφάλιση.

Στην εταιρία μας θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση μας την ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών κάθε υποψήφιου πελάτη ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξει την επίλυση τους.

Την ανάδειξη δηλαδή των περιπτώσεων που μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία στην οικονομική αλυσίδα της ζωής των ανθρώπων.

Εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους, πιστεύουμε ότι αν μας επιστευτείται για την οικονομική σας εξασφάλιση ξέρουμε τον τρόπο να σας προτείνουμε τις πιο κατάλληλες λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σας.

Τομείς Δραστηριοποίησης

CANCER + DISEASES PLAN

SAVINGS + PENSION PLAN

PARENT + CHILD PLAN

PROPERTY + LIABILITY PLAN

BUSINESS PROTECTION PLAN

KEY MAN + EMPLOYEE PLAN

MONEY + INVESTMENTS PLAN

BUILD ASSET PLAN