ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Είναι γνωστό ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πάνω από το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελώντας βασικό οικονομικό μοχλό ανάπτυξης.

Η δραστηριότητά τους την τελευταία δεκαετία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον διαρκούς κρίσης, ενώ ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ενώ κάθε επιχείρηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο εύρος οικονομικών κινδύνων που προκύπτουν τόσο από την πίεση του ανταγωνισμού του κλάδου της όσο και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, είναι ταυτόχρονα πιθανό να κληθεί να διαχειριστεί κινδύνους από απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να διαταράξουν την οικονομική επιβίωσή της.

  • Κάθε επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή ή/και σε εμπορεύματα είναι κάθε στιγμή εκτεθειμένη σε ξαφνικούς εξωτερικούς κινδύνους, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, τα φυσικά φαινόμενα, η κλοπή κ.λπ.
  • Αντίστοιχα, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης, μπορεί λάθη ή παραλείψεις των εργαζομένων ή της διοίκησης της επιχείρησης να «γεννήσουν» το δικαίωμα -σε τρίτα πρόσωπα- απαίτησης αποζημίωσης για τη ζημιά που θα υποστούν.
  • Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων αλλά και η χρήση της τεχνολογίας μπορούν να προκαλέσουν -σε περίπτωση λαθών ή κακόβουλων πράξεων- σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
  • Τέλος, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με ολιγάριθμο προσωπικό, η σοβαρή μεταβολή της υγείας ενός εκ των μετόχων -αν μάλιστα απασχολούνται ενεργά στην επιχείρηση- ή ενός σημαντικού προσώπου που έχει θέση ευθύνης σε αυτήν, μπορεί επίσης να διαταράξει σημαντικά την οικονομική ισορροπία της επιχείρησης.

Για όλα τα παραπάνω η ασφαλιστική βιομηχανία παρέχει λύσεις, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και να διαμορφωθούν ανάλογα τη δραστηριότητά της.

Στον αντίποδα των παραπάνω, μια επιχείρηση, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να φροντίσει για τους εργαζομένους, της μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων, τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη, όσο και για επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή.

Στη χώρα μας σήμερα, τα ποσοστά των ασφαλισμένων επιχειρήσεων δεν είναι ανάλογα των ευρωπαϊκών κρατών και φυσικά δεν είναι αντάξια του εύρους των οικονομικών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται με επώδυνο τρόπο και γίνεται αντιληπτή από όλους μας, ιδιαίτερα σε περιστατικά φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας.

Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, την προηγούμενη χρονιά υλοποιήσαμε σχετική έρευνα ώστε να καταγράψουμε με σχετική ακρίβεια τα ποσοστά διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μόλις το 33 % των ερωτηθέντων έχει, γενικά, ασφάλιση για την επιχείρηση του, ενώ, συγκεκριμένα, για ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων από φυσικά φαινόμενα θετικά απάντησε το 27%.

Τα ποσοστά αυτά είναι αισθητά καλύτερα -48 % (από 33 %) σε ηλικίες άνω των 45 ετών- όσο μεγαλώνει η ηλικία των ερωτηθέντων αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία από πραγματικά περιστατικά βοηθά την συνειδητοποίηση των κινδύνων.

Πεποίθησή μου είναι ότι κάθε επιχείρηση, σε όποια κατηγορία και αν ανήκει, πολύ περισσότερο αν είναι μικρή ή πολύ μικρή, είναι πολύτιμο να έχει δίπλα της έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, όπως ακριβώς έχει τον φοροτεχνικό της ή το νομικό της σύμβουλο, ώστε να αναλύει σε ετήσια βάση τους κινδύνους που την απασχολούν και να αναζητά στην ασφαλιστική βιομηχανία τις ιδανικότερες λύσεις τόσο για την οικονομική προστασία της όσο και λύσεις που μπορεί να παρέχουν σημαντικά οφέλη στους εργαζομένους της, όπως παροχές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας υγείας ή συνταξιοδότησης.