ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Πρόεδρος της GAMA Global Hellas αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γαβαλάκης .

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την Life Plan , η οποία αναδεικνύει την εμπειρία και την ποιότητα των εργασιών της.

Η GAMA Global Hellas είναι το εγκεκριμένο και επίσημο παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού GAMA Global για την Ελλάδα και την Κύπρο και το πρώτο στην Ευρώπη. H GAMA Global λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός 60 και πλέον έτη μετά τη σύστασή της στις ΗΠΑ, με 9 παραρτήματα σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για τη μοναδική ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, συντονιστές και διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Πρώτιστο μέλημα της GAMA ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη. Προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επαγγελματιών, επιβραβεύοντας αυτούς που διακρίνονται και επιτυγχάνουν την αριστεία. Η Life Plan insurance είναι μια από τις εταιρίες που έλαβε μια τέτοια διάκριση και συγκεκριμένα το βραβείο IMA Silver το 2016.

Η μεγάλη πρόκληση για τον Κο Γαβαλάκη ως Πρόεδρος της  GAMA Global  Hellas είναι να σχεδιάσει το μέλλον και τις δράσεις της ,με ακόμη περισσότερα νέα στοιχεία, εμπλουτισμό διαδικασιών και ιδέες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής. Να αναφερθεί ότι το Συνέδριο που έχει πραγματοποιηθεί 8 φορές αποτελεί  το μοναδικό που αφορά την «ηγεσία»,  πραγματοποιείται σταθερά, έχει πολλές συμμετοχές και όλες είναι ανιδιοτελείς, στηριγμένες μόνο στην αναγνώριση της γνώσης, της εμπειρίας και του επαγγελματισμού.