ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Άρθρο Δημήτρη Γαβαλάκη στο epixeiro.gr

 

Στο επίκεντρο περιουσιακά στοιχεία όπως υλικοτεχνικές υποδομές, εμπορεύματα, πυρκαγιές, κλοπές, λάθη και παραλείψεις εργαζομένων ή της διοίκησης.

Είναι γνωστό ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πάνω από το 97% των ελληνικών εταιρειών, αποτελώντας βασικό οικονομικό μοχλό ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα τους την τελευταία δεκαετία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον διαρκούς κρίσης και, ταυτόχρονα, χωρίς τη δυνατότητα υποστήριξης τους – όπως απαιτείται – από το τραπεζικό σύστημα.

Όλα τα παραπάνω τις φέρνουν αντιμέτωπες με ένα μεγάλο εύρος οικονομικών κινδύνων που προκύπτουν τόσο από την πίεση του ανταγωνισμού του κλάδου τους, όσο και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν.

Πέρα όμως από τους συγκεκριμένους κινδύνους, κάθε επιχείρηση, από την ώρα που δημιουργείται, αντιμετωπίζει κινδύνους και απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να διαταράξουν την οικονομική της επιβίωση.

Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν επίκεντρο είτε τα περιουσιακά στοιχεία της, είτε τις συνέπειες που θα προκύψουν από λάθη κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της, είτε τη σοβαρή διαταραχή της υγείας σημαντικών προσώπων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της.

  • Κάθε επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή ή/και σε εμπορεύματα είναι κάθε στιγμή εκτεθειμένη σε ξαφνικούς εξωτερικούς κινδύνους όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, η κλοπή κλπ.
  • Αντίστοιχα ανάλογα με την φύση της επιχείρησης, λάθη ή παραλείψεις των εργαζομένων ή της διοίκησης της επιχείρησης μπορούν να «γεννήσουν» το δικαίωμα – σε τρίτα πρόσωπα – απαίτησης αποζημίωσης για τη ζημιά που θα υποστούν.
  • Τέλος, είναι φυσικό πως μπορεί, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με ολιγάριθμο προσωπικό, ότι η σοβαρή μεταβολή της υγείας ενός εκ των μετόχων – αν μάλιστα απασχολείται ενεργά στην επιχείρηση – ή ενός σημαντικού προσώπου πού έχει θέση ευθύνης σε αυτήν, να διαταράξει σημαντικά την οικονομική ισορροπία της επιχείρησης

Στους τρεις παραπάνω πυλώνες εντάσσονται γεγονότα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη οικονομική ζημιά στην επιχείρηση ή, ακόμα και αν η ζημιά είναι αντιμετωπίσιμη, να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή και μείωση κερδοφορίας, καθυστερώντας κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Συμπερασματικά, είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση, σε όποια κατηγορία και αν ανήκει – πολύ περισσότερο αν είναι μικρή η πολύ μικρή – να έχει δίπλα της έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή όπως ακριβώς έχει τον φοροτεχνικό ή το νομικό της σύμβουλο, ώστε να αναλύει σε ετήσια βάση τους κινδύνους που την απασχολούν και να αναζητά στην ασφαλιστική βιομηχανία τις ιδανικότερες λύσεις, τόσο για την οικονομική προστασία όσο και λύσεις που μπορεί να παρέχουν σημαντικά οφέλη στους εργαζομένους της, όπως παροχές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας κάλυψης ή συνταξιοδότησης.

Ταυτόχρονα, η αξία της συμβουλής του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή επιβεβαιώνεται από την πληθώρα των περιστατικών που παρατηρούνται όταν οι επιχειρήσεις συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια λόγω υποχρέωσης που προκύπτει από τραπεζικό δανεισμό, τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν είναι σωστά σχεδιασμένα και δεν καλύπτουν πλήρως τους πραγματικούς ασφαλιστικούς κινδύνους.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αποκτούν οι επιχειρήσεις για την προστασία τους αποτελούν φορολογικά αναγνωριζόμενη δαπάνη για αυτές – με τα όρια και τις προϋποθέσεις που η σχετική νομοθεσία αναφέρει – μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και πάνω από το μισό σε κάποιες περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος της ασφάλισης.