ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Άρθρο Δημήτρη Γαβαλάκη, 

 

Είναι γνωστό ότι η Ασφαλιστική Βιομηχανία μας παρέχει αξιόλογες και αξιόπιστες λύσεις για μακροχρόνιες αποταμιεύσεις είτε μέσω προϊόντων εγγυημένου επιτοκίου, είτε μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνδεδεμένων με επενδύσεις

Μακροχρόνιοι στόχοι που ο καθένας μας θέλει να επιτύχει μπορεί να είναι η συνταξιοδότηση, η δημιουργία κεφαλαίου για το παιδί μας και ακόμη η επίτευξη ενός σημαντικού προσωπικού ονείρου.

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες στην προώθηση των συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων, ιδιαίτερα χάρης στη σημερινή οικονομική κατάσταση πο υπάρχει, όπου και οι αποταμιεύσεις είναι λιγότερες και η πολιτικο-οικονομική ρευστότητα βοηθάει στην αναβολή ενός τέτοιου σχεδιασμού.

Υπάρχουν όμως τέσσερα δυνατά σημεία που μπορούν να τεθούν υπόψη των υποψήφιων πελατών, τα οποία στην ουσία συνοψίζουν τη φιλοσοφία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και αποτελούν σημαντικό κίνητρο για να πάρει ένας υποψήφιος πελάτης την απόφαση να τα αγοράσει σήμερα:

Α.Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο πολλά

Εάν δείξουμε στον υποψήφιο πελάτη το πλήθος των χρημάτων που θα έχει μαζέψει στην ηλικία της συνταξιοδότησης του αν ξεκινήσει σήμερα συγκριτικά με τον εάν ξεκινήσει σε πέντε χρόνια.Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι κ κάθε χρόνος αναβολής “εκκίνησης” του προγράμματος, στην ουσία ισοδυναμεί για αυτόν με απώλεια χρημάτων

Β.Δυνατό επιτόκιο, άτρωτη επένδυση

Κάνοντας έναν εύκολο υπολογισμό και συγκρίνοντας μια αποταμίευση 20 ετών με επιτόκιο ανατοκισμού 1%, με μια αποταμίευση με επιτόκιο ανατοκισμού 3% ή 4%, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο πελάτη να καταλάβει τη δύναμη του επιτοκίου και το πώς αυτό μπορεί να πνίξει τον πληθωρισμό που αναπόφευκτα “τρώει” τις μακροχρόνιες αποταμιεύσεις. Σήμερα παρέχονται επενδυτικά προγράμματα με χαρακτηριστικά που πετυχαίνουν μακροχρόνια, τις άνω καλές αποδόσεις.

Γ.Μηχανισμός Συμβολαίου, μηχανισμός ολοκλήρωσης

Ο προγραμματισμός μιας αποταμίευσης διάρκειας 20 ετών ή και περισσοτέρων είναι πολύ χρήσιμος καθώς μας βοηθάει να αποταμιεύσουμε χρήματα χωρίς να υπάρχει ο φόβος της αμέλειας . Δείξτε στον υποψήφιο πελάτη τη δύναμη που θα αποκτήσει η αποταμίευσή του εάν ο μηχανισμός ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου τον βοηθήσει κάθε χρόνο, για όλα τα χρόνια, να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Δ.Ασφαλισμένη αποταμίευση, εγγυημένη αποταμίευση

Όπως είναι γνωστό η μόνη αποταμίευση που υπάρχει διαθέσιμη η οποία εξασφαλίζει την ικανότητα του ασφαλισμένου να αποταμιεύει το ποσό που σχεδιάζει, ακόμα και στην περίπτωση που του στερηθεί η ικανότητα για εργασία, είναι η αποταμίευση μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.

Η συγκεκριμένη παροχή, πέρα απο τη μοναδικότητά της και την αξία της, αποτελεί και σημαντικό κίνητρο για να αποφασίσει ο υποψήφιος πελάτης να ξεκινήσει σήμερα τον οικονομικό του σχεδιασμό. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος όταν θελήσει να αποταμιεύει για την σύνταξή του, να είναι σε κατάσταση μη ασφαλισιμότητας, λόγω πιθανής μεταβολής της υγείας του.

Το σημαντικότερο είναι η αναλυτική ενημέρωση του υποψήφιου πελάτη με συγκεκριμένα επιχειρήματα καθώς και η παρακίνησή προς αυτόν για την υλοποίηση του σχεδιασμού του.