ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Με αέρα δημιουργίας για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ξεκινά το ΕΕΑ το 2018 έχοντας σχέδια και προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό στην ειδική Επιτροπή του ΕΕΑ για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές επικεφαλής τίθεται ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Η σχετική ενημέρωση έγινε από τον Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου κατά την διάρκεια εκδηλώσεων στο Money show.

Να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, Επιτροπές θα δημιουργηθούν και για τους άλλους κλάδους του ΕΕΑ προκειμένου μέσω αυτών να συντονίζονται οι ενέργειες, να λαμβάνονται οι αποφάσεις και να αναπτυχθεί μια δυναμική επικοινωνία προς όφελος της αγοράς , των επαγγελμάτων, των επιχειρήσεων και την οικονομίας.

http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/o-d-gavalakis-stin-epitropi-diamesolavisis