ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η Life Plan επιλέχθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών , μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε , προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση του Ομαδικού ασφαλιστηρίου των μελών του.

Σε συνέχεια  λεπτομερούς ανάλυσης  των αναγκών των μελών του ΔΣΑ , κατατέθει και ενεκρίθη η προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας Metlife.

Πιο συγκεκριμένα , από τις 31/10/2017 ξεκίνησαν οι εγγραφές των μελών του ΔΣΑ , στο ομαδικό ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης της MetLife , δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες  πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Πιο αναλυτικά :

 

http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1