ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
Τον προσδόκιμο ζωής είναι ο δείκτης που μας δείχνει  πόσα χρόνια κατά μέσο όρο θα ζήσουμε και διαφοροποιείται σε κάθε ηλιακό έτος. Με λίλα λόγια είναι διαφορετικό το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων που μόλις γεννιούνται ,διαφορετικό των σαραντάριδων, διαφορετικό των εξηνταπεντάριδων και κ.ο.κ

Στατιστικές έρευνες  που αφορούν την Ελλάδα δείχνουν ότι:Το Προσδόκιμο Ζωής είναι 77,5 για τους άνδρες και 83 για τις γυναίκες. Το Προσδόκιμο Ζωής στην ηλικία των 65 ετών είναι 18,5 χρόνια για τους άνδρες και 20,6 χρόνια για τις γυναίκες. Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας – δηλαδή χρόνια υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 είναι 9 χρόνια για τους άνδρες και 8 χρόνια για τις γυναίκες. Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα στην ηλικία των 65 ετών είναι 8 χρόνια για τους άνδρες και 7,7 χρόνια για τις γυναίκες. Το Προσδόκιμο Ζωής με καλή υγεία σύμφωνα με ιδία αντίληψη (χρόνια τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν οι ίδιοι ότι θα ζήσουν με καλή ή πολύ καλή υγεία) είναι 8 χρόνια για τους άνδρες και 6,5 χρόνια για τις γυναίκες.

Το ποσοστό των μισθωτών που ζουν σε καλή κατάσταση υγείας είναι υψηλότερο (81%) από αυτό που συναντάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες (79%) και στον γενικό πληθυσμό (77%). Στην ηλικία των 65 ετών, ενώ οι μισθωτοί αναμένεται να ζήσουν το υπόλοιπο 46% του βίου τους με καλή υγεία, το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο για τους αυτοαπασχολούμενους (44%) και τον γενικό πληθυσμό (42%)

Στατιστικές έρευνες  που αφορούν την Ευρώπη δείχνουν ότι:

Σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες οι άνδρες ζουν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία και χωρίς προβλήματα στην άσκηση δραστηριοτήτων απ’ ότι οι γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό υγιούς διαβίωσης στην Ευρώπη το έχουν η Μάλτα (71 χρόνια οι γυναίκες 70 οι άντρες) και η Σουηδία (70 χρόνια οι γυναίκες και 71 οι άνδρες). Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. (67 χρόνια οι γυναίκες, 66 οι άντρες). Τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν η Σλοβακία (52 έτη και για τα δύο φύλα) και η Σλοβενία (54 έτη και για τα δύο φύλα). Συγκριτικά, η Ελλάδα είναι σε ευμενή θέση ως προς το προσδόκιμο υγείας στη γέννηση
Είναι όμως σε δυσμενέστερη ως προς την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων. Ίσως λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που υπέστησαν κατά το παρελθόν τα σημερινά ηλικιωμένα άτομα.

Πηγές: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Ινστιτούτο Εργασίας