ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
Στον κλάδο ασφάλισης προσώπων η πρώτη ασφάλεια που έχει παρατηρηθεί στην ιστορία είναι η ασφάλεια (απώλειας) ζωής. Στη σημερινή (ελληνική) ασφαλιστική αγορά παρ’όλα αυτά, η συγκεκριμένη κάλυψη δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση όπως στο παρελθόν και πιο στγκεκριμένα η ισόβια ασφάλιση ζωής, η οποία έχει μεγαλύτερο κόστος, μιας και δημιουργεί απόθεμα για τον ασφαλισμένο.

Η αλήθεια είναι ότι αν ένας άνθρωπος καθίσει να αναλογιστεί το μέλλον του μέχρι τη συνταξιοδότησή του, δύο πράγματα έχει να αντιμετωπίσει ως ασφαλιστικό κίνδυνο: ή το να χάσει πρόωρα τη ζωή του και άρα η οικογένειά του να χάσει το εισόδημά του, ή να φτάσει στα 65, να συνταξιοδοτηθεί και άρα να πρέπει να έχει χρηματικό απόθεμα να επιβιώσει. Αν αυτά τα δύο δεδομένα αντιμετωπίζονταν ταυτόχρονα, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θα αντιμετώπιζε πια την πιθανότητα ενός κινδύνου αλλά τη βεβαιότητα ενός γεγονότος.Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων προς ασφάλιση εμπίπτει στην κατηγορία «έγγαμος, 35-45 ετών, με 1 – 2 παιδιά» και λαμβάνοντας υπόψη των δύσκολων συνθηκών της εποχής μας, το επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Σύμβουλος προκειμένου να παρουσιάσει ένα ισόβιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής σε έναν υποψήφιο αυτής της κατηγορίας, θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

«Με μια προσπάθεια αποταμίευσης του 5% του ετήσιου εισοδήματός σας από σήμερα μέχρι και την συνταξιοδότησή σας, σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας της ζωής σας θα υπάρχει άμεσα διαθέσιμο για την οικογένειά σας ποσό ίσο με περίπου 2 ετών εισοδήματά σας. Ταυτόχρονα, όταν φτάσετε  στα 65 θα μπορείτε είτε να εισπράξετε το σύνολο των αποταμιεύσεων που έχετε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, είτε να συνεχίσετε να έχετε ασφάλεια ζωής ισοβίως, αλλά χωρίς την καταβολή ασφαλίστρων, εφόσον πλέον θα είστε συνταξιούχος και άρα θα έχετε μειωμένο εισόδημα»

«Πιο συγκεκριμένα, με αυτού του είδους την αποταμίευση, γιατί περί αποταμίευσης πρόκειται, η μόνη απώλεια που μπορεί να έχει κάποιος σε σύγκριση με μια τραπεζική αποταμίευση είναι η απώλεια των τόκων -η οποία όμως αντισταθμίζεται με την κατά πολύ μεγαλύτερη, ανεκτίμητης στην ουσία αξίας, παροχή ασφάλειας και προστασίας των παιδιών και της συζύγου σας.»

Το παραπάνω ενδεικτικό «σενάριο» απευθύνεται σε άντρα 40 ετών, με ετήσιο εισοδήμα 25.000 ευρώ και άρα ετήσιο ασφάλιστρο σε ισόβια ασφάλιση περιορισμένων πληρωμών λήξης στα 65 χρόνια, 1.250 ευρώ, με ασφαλισμένο κεφάλαιο 45.000 ευρώ.

Το σενάριο βασίστηκε στο μέσο όρο του ασφαλίστρου των ισόβιων – μια γρήγορα ματιά στα προγράμματα της αγοράς δείχνει ότι οι διαφορές σε κόστος μεταξύ των εταιρειών δεν ξεπερνούν πάνω κάτω το 5%.

Είναι αυτονόητο οτι κάθε μητέρα και πατέρας θέλει να προστατεύσει τα παιδιά του σε περίπτωση πρόωρης απώλειας της ζωής του. Όμως είναι επίσης πραγματικότητα ότι σήμερα στην Ελλάδα, με την ασφαλιστική συνείδηση να είναι ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν είναι εύκολο νέοι άνθρωποι των 30, 35 και 40 ετών να λάβουν στα σοβαρά υπόψη και να προβληματιστούν για την πιθανότητα πρόωρης απώλειας ζωής.

Ο συνδυασμός λοιπόν του ισόβιου με ένα αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την επιστροφή των ασφαλίστρων, δυναμώνει και κάνει πιο εύπεπτη την συγκεκριμένη κάλυψη στον υποψήφιο, ώστε να διαπιστώσει πόση, τελικά, δύναμη μπορούν να έχουν 100 ευρώ το μήνα, προκειμένου να καλυφθεί το μέλλον το δικό του και των ανθρώπων που αγαπάει.