ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
Με ξεκάθαρες απόψεις και στόχους, άνθρωπος των συνθέσεων και όχι των αντιθέσεων, ο Δημήτρης Γαβαλάκης θεωρεί ότι, με χαμηλούς τόνους και ισχυρή επιχειρηματολογία, η διαμεσολάβηση μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα.
Ολοκληρώνοντας τη 2η θητεία του στην ΕΑΔΕ και διανύοντας τον 5ο, επιτυχημένο εκ του αποτελέσματος, χρόνο ως Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, μας μιλά, στη συνέντευξη που ακολουθεί, για όσα επιτεύχθηκαν, αλλά και για τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τον χρόνο που μόλις ξεκίνησε.Όπως υποστηρίζει για την επίτευξή τους χρειάζεται, αφενός, κοινή συμπόρευση όλων των σωματείων της διαμεσολάβησης και, αφετέρου, διάλογος και συνεννόηση, όλων: διαμεσολάβησης, ΔΕΙΑ, ΕΑΕΕ και υπουργείου.
Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη: