Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και η συμβολή του στην ανάπτυξή της είναι καθοριστική. Μία επιχείρηση χρειάζεται να μεριμνά ουσιαστικά για το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε η φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης να ενισχύεται και να στηρίζεται από όλα τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο είναι γεγονός ότι θεωρείται αδύνατο για μία επιχείρηση να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα από δυσαρεστημένους εργαζόμενους.

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ενίσχυσε το αίσθημα της ανασφάλειας, στην υγεία αλλά και την απασχόληση. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να νιώθουν πραγματική προστασία στην εργασία και είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι επιχειρήσεις που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, κερδίζουν σε αύξηση παραγωγικότητας, στη διατήρηση των ικανών στελεχών, ενώ προσελκύουν και νέα. Επιπρόσθετα ισχυροποιούν τη φήμη αλλά και το ανθρώπινο προφίλ της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίζουν, είναι κρίσιμο να παρέχουν τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για την υγεία, την περίθαλψη και την σύνταξη του προσωπικού τους. Αυτού του τύπου η ασφάλιση, αποτελεί ένα από τα όπλα στη φαρέτρα του επιχειρηματία για την πρόσληψη και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων.

Αρκετές δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν ότι παρόλο που ο μισθός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για εκείνους που αναζητούν εργασία, οι περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους, λαμβάνουν την προοπτική της ομαδικής ασφάλισης υγείας, ως μία παροχή πολύ σημαντική, που επηρεάζει θετικά στην τελική επιλογή εργοδότη. Μέσω της ομαδικής ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί να προσφέρει στον εργαζόμενο ένα μεγάλο αριθμό επιπλέον παροχών, σε εκείνον και την οικογένεια του, δίνοντας κίνητρα παραγωγικότητας σε μια εποχή που η αύξηση μισθών είναι περιορισμένη. 

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της ManpowerGroup, 8 στους 10 Έλληνες εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν στελέχη, ενώ οι 4 προσωπικές δεξιότητες με την μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης σε υποψηφίους είναι οι εξής:

➧ Ηγεσία & Κοινωνική Επιρροή (58%)

➧ Ανάληψη Πρωτοβουλιών (51%)

➧ Δημιουργικότητα & Αυθεντικότητα (49%)

➧ Κριτική Σκέψη & Ανάλυση (48%)

Ουσιαστικά κίνητρα παραγωγικότητας και αφοσίωσης όταν η δυνατότητα αύξησης των αμοιβών είναι περιορισμένη.

Η ομαδική ασφάλιση για την υγεία, αλλά και για την σύνταξη, ισχυροποιεί το δεσμό της επιχείρησης με τον εργαζόμενο και μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει ανάμεσά τους. Τα ομαδικά προγράμματα έχουν πολύ μικρό κόστος και δεν εξασφαλίζουν μόνο τον υπάλληλο αλλά και την οικογένειά του, αφού συνήθως παρέχουν και ασφάλιση ζωής.

Επιπλέον η ομαδική ασφάλιση υγείας, καλύπτει περιπτώσεις ατυχήματος ή ασθένειας, όπου ένας εργαζόμενος μπορεί να χάσει το εισόδημά του, ενώ καλύπτει και τα έξοδα νοσηλείας του. Επίσης, παρέχει ακόμα την οικονομική στήριξη της οικογένειάς του εάν υπάρξει απώλεια ζωής.

Αδιαμφισβήτητα η ομαδική ασφάλιση προσφέρει μοναδικά προνόμια όπως:

➧ Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση και τον επιχειρηματία. Το έξοδο που καταβάλλει η επιχείρηση για την ομαδική ασφάλιση, είναι ένα έξοδο παροχής που δεν φορολογείται, ενώ και ο υπάλληλος δεν έχει κάποια επιβάρυνση αφού η συγκεκριμένη παροχή εξαιρείται την από τη φορολογία.

➧ Χαμηλό κόστος ασφάλισης (15€) συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης.

➧ Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία.

➧ Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εξηγηθούν αναλυτικά και να γίνουν κατανοητές από τον εργαζόμενο, όλες οι παροχές και οι δυνατότητες, ώστε να αξιοποιηθεί στο 100% όλο τα πακέτο παροχών ασφάλισης.