Χριστόφορος Σιαμήτρος

Ασφαλιστικός Πράκτορας


Ο Χριστόφορος Σιαμήτρος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1991 και σπούδασε στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του ΤΕΙ Αθηνών και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά . Παράλληλα είναι Πτυχιούχος Ιδιωτικής σχολής Personal training (Base Training) και ασχολήθηκε για αρκετά χρόνια στον τομέα της φυσικής κατάστασης .

Η αγάπη του για επικοινωνία με κόσμο, αλλά και μεγαλώνοντας  σε οικογένεια που δραστηριοποιείται στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση γαλουχήθηκε με την ιδέα και την αξία της ασφάλισης και ήταν σύσσωμη και αρωγός του στο νέο εγχείρημα , που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο μπορεί να προσφέρει στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου μέσω της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης . Έτσι πήρε την απόφαση να δώσει εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Α και Δ της Τράπεζας της Ελλάδος με επιτυχία .

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 συνεργάζεται με την εταιρία Life Plan Insurance Services, πιστεύοντας απόλυτα την κουλτούρα και την φιλοσοφία των ανθρώπων της και σκοπός του μέσα από αυτό το επαγγελματικό ταξίδι είναι να δημιουργήσει δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με τους πελάτες που θα τον επιλέξουν να του εμπιστευτούν την οικονομική ισορροπία της ζωής τους .