Παναγιώτης Λάτσινος

Ασφαλιστικός Πράκτορας


Ο Λάτσινος Παναγιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975,είναι παντρεμένος με 2 παιδιά.

Ολοκλήρωσε τις φιλολογικές του σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Ως πτυχιούχος από το Cambridge μιλάει άπταιστα Αγγλικά και σε καλό επίπεδο επίσης Γαλλικά, Γερμανικά. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπολοχαγού Αξιωματικού.

Δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των πωλήσεων και της συμβουλευτικής σε πολυεθνικές εταιρείες επί σειρά ετών με επιτυχία. Συγκεκριμένα στην Citibank International plc ως σύμβουλος πωλήσεων και ως οικονομικός σύμβουλος. Επίσης στην Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ ως επαγγελματικός σύμβουλος. Πλέον συνεργάζεται με την Life Plan Insurance ως πιστοποιημένος ασφαλιστικός-επενδυτικός σύμβουλος.

Η επαγγελματική του φιλοσοφία ταυτίζεται με το πνεύμα της εταιρείας. Η προσωποποιημένη μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών, η ευελιξία της ανεξάρτητης διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης στον σχεδιασμό λύσεων καθώς και η συνολική εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελούν τους πυλώνες της κοινής προσπάθειας. Από την θέση του ειδικού γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 33ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών μετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.