Κωνσταντίνα Πανδή – Παλιού

Ασφαλιστικός Πράκτορας


Λίγα λόγια από την Πάλιου Κωνσταντίνα | Life Plan

Η Κωνσταντίνα Πανδή -Παλιού δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό χώρο για πάνω από 20 χρόνια , με μεγάλη επιτυχία και έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της . Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την Lifeplan insurance με σκοπό να δώσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία στις υπηρεσίες που τους παρέχει.

Επαγγελματική Εμπειρία
• 1994-1999 Ασφαλιστικός σύμβουλος ως κύρια δραστηριότητα & χρηματοοικονομικός σύμβουλος με αριθμό μητρώου 19945 και υπ’ αριθμ. Άδεια 1004 του επιμελητηρίου Κοζάνης
• 1999-2002 Υπεύθυνη ΑΕΛΔΕ
• 2002-2006 Διοικητικό στέλεχος της καπνοβιομηχανίας ΚΕΡΑΝΗΣ
• 2006-2017 Ανεξάρτητη ασφαλιστική σύμβουλος συνεργαζόμενη με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείεςΈχει παρακολουθήσει πλείστα σεμινάρια σε πολλά ασφαλιστικά προϊόντα από ασφαλιστικές εταιρείες ιδιαίτερα στον κλάδο ζωής με ιδιαίτερη έμφαση σε αποταμιευτικά προϊόντα.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο κλάδο της Αστικής ευθύνης με εξειδίκευση στο κλάδο Αστικής Ευθύνης γιατρών. Συνεργασία με γιατρούς σε όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία Αθηνών, με τους οποίους σχεδιάζει την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.
Επίσης με την υποστήριξη της Life Plan Insurance τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με επιτυχία και σε ομαδικά συμβόλαια, καθώς και σε ειδικούς κινδύνους μεγάλων επιχειρήσεων.
Σεμινάρια-Επιμόρφωση-Πιστοποιήσεις
• Πιστοποίηση πωλήσεων Αμοιβαίων κεφαλαίων. (Χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης)
• Παράγωγα προϊόντα (Διοργ. Χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης)
• Εσωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών. (Διοργ. κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης χρημ.υπηρεσιών.
• Ελληνική κεφαλαιαγορά προαγωγή χρηματιστηριακής παιδείας (Διοργ. Οικον. Επιμελ.Ελλάδος και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΑΕ)
• Εταιρική διακυβέρνηση (Διοργ. Χρηματιστήριο Αθηνών)
• Λογιστικά Πρότυπα Διοργ. KPMG
• Ευρώ και ελληνική αγορά (Διοργ.Χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης)