Απρόοπτα και βίαια γεγονότα όπως η φωτιά, ο σεισμός, η κλοπή, απειλούν τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, με αποτέλεσμα να υποστούμε σημαντική οικονομική απώλεια. Επιπλέον ως οικογενειάρχες ή ως επαγγελματίες, μπορεί να προξενήσουμε από λάθος μας οικονομική ζημιά σε άλλους ανθρώπους και να κληθούμε να καταβάλλουμε σημαντικά ποσά. Στη Life Plan έχουμε σχεδιάσει για εσάς το Plan B που θα σας εξασφαλίσει την απορρόφηση του κόστους είτε λόγω ζημιών στη περιουσία σας είτε λόγω της Αστικής Ευθύνης που έχουμε σε περίπτωση λαθών μας έναντι τρίτων.

Καταγράφουμε μαζί σας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας και τους τομείς που φέρετε ευθύνη προς τρίτους λόγω της ιδιότητας σας.

Αναλύουμε τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιουσία σας αλλά  και εσείς ως ιδιώτης και σας παρουσιάζουμε τον «πίνακα ρίσκου»

Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων κινδύνων.

Κάθε πλάνο, αποτυπώνει την επίδραση του κινδύνου σε χρήματα, κόστος για αποκατάσταση ζημιών στην περιουσία ή πιθανές χρηματικές αποζημιώσεις σε τρίτους, και παρουσιάζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης και προστασίας.

Προστασία Κατοικίας

Ανάγκη

Η κατοικία μας κύρια ή εξοχική, αποτελεί από τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία γιατί έχει σημαντική οικονομική αλλά και χρηστική αξία τόσο για εμάς όσο και για την οικογένειά μας. Υπάρχουν κίνδυνοι, όπως η φωτιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η κλοπή κα, που απειλούν τη κατοικία μας με ολική ή μερική καταστροφή προξενώντας μας σοβαρή οικονομική απώλεια όσο και σοβαρή αναστάτωση στη καθημερινότητα μας, λόγω των ζημιών που έχουν προκαλέσει αλλά και της απαιτήσεις για άμεση αποκατάσταση.

Λύση

Η απόκτηση ενός «περιουσιακού» στοιχείου, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αμέσως σε περίπτωση που κάποιο τυχαίο, απρόβλεπτο και βίαιο γεγονός προκαλέσει ζημιές στο σπίτι σας, σας εξασφαλίζει τα χρήματα που θα χρειαστείτε για την αποκατάστασή τους και θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε τη κατοικία σας άμεσα στη κατάσταση που ήταν πριν τη ζημιά προκειμένου να επανέλθετε εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας το συντομότερο δυνατό στην φυσιολογική ροή της καθημερινότητά σας.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας προτείνει την καλύτερη λύση προστασίας ενημερώνοντας για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορείτε να προνοήσετε (φωτιά, κλοπή, πλημμύρα, χιόνι, παγετός, διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, σεισμός και άλλα πολλά) τόσο για την οικοδομή όσο και για το περιεχόμενο, στο κόστος που σας ταιριάζει.

Προστασία Επιχείρησης

Ανάγκη

Η επιχείρησή μας αποτελεί από τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία γιατί , πέρα των άλλων, αποτελεί τη βασική πηγή εισοδημάτων της οικογένειάς μας. Υπάρχουν κίνδυνοι όπως η φωτιά, η κλοπή, η πλημμύρα, ο σεισμός και άλλοι πολλοί, οι οποίοι απειλούν την επιχείρηση και μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική καταστροφή τόσο τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και την οικογένειά του.

Λύση

Με μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητές της, η κάθε επιχείρηση μπορεί να προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία, εξασφαλίζοντας έτσι την σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ότι κι αν συμβεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το οικογενειακό εισόδημα.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα εξετάσει μαζί σας όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν την επιχείρησή σας και θα σας προτείνει την ιδανική λύση για την προστασία της, δημιουργώντας για εσάς μια ομπρέλα ασφαλιστικών καλύψεων.

Προστασία Αστικής Ευθύνης

Ανάγκη

Όποιος προξενεί μια ζημία σε συνάνθρωπό του (υλική ζημία ή σωματική βλάβη) είναι υποχρεωμένος, ηθικά και νομικά, να τον αποζημιώσει. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή ως αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τις ζημίες αυτές μπορεί να τις προκαλέσουμε από λάθος μας, είτε κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας, είτε ως πολίτες εμείς ή και μέλη της οικογένειάς μας. Τα ποσά αποζημίωσης που θα κληθούμε να καταβάλλουμε σε τέτοιες περιπτώσεις θέτουν εμάς και την οικογένειά μας σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο.

Λύση

Η απόκτηση ενός «περιουσιακού» στοιχείου το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε όλες τις απρόοπτες στιγμές, που μπορεί από λάθη ή παραλείψεις δικές σας ή κάποιου μέλους της οικογένειας σας να προξενήσουν ζημιές σε τρίτους, θα σας εξασφαλίσει τα χρήματα που θα χρειαστείτε για να αποκαταστήσετε τη ζημιά που προκλήθηκε.

Προστασία Οχήματος

Ανάγκη

Το όχημά μας, αυτοκίνητο ή μηχανή, αποτελεί ένα περιουσιακό μας στοιχείο που έχει συγκεκριμένη οικονομική αξία. Κατά την  διάρκεια της οδήγησης έχουμε σοβαρή οικονομική ευθύνη για υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που μπορεί να προξενήσουμε σε τρίτους. Ταυτόχρονα εξωτερικά, τυχαία και βίαια γεγονότα όπως η φωτιά, το χαλάζι, η κλοπή ή οι ζημιές που θα προκληθούν στο ίδιο το όχημα από σύγκρουση για την οποία ευθυνόμαστε οι ίδιοι, έχουν ως αποτέλεσμα να υποστείτε σοβαρή οικονομική ζημιά.

Λύση

Η απόκτηση ενός «περιουσιακού» στοιχείου το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε όλες τις απρόοπτες στιγμές, που μπορεί να προξενήσουν ζημιές στο οχημά σας ή σε τρίτους, θα σας εξασφαλίσει τα χρήματα που θα χρειαστείτε για να αποκαταστήσετε τη ζημιά σας ή τη ζημιά που προκλήθηκε.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την ιδανική λύση σχετικά με την αστική ευθύνη που έχετε κατά τη οδήγηση, παράλληλα με την ιδανική λύση προστασίας του αυτοκινήτου σας ως περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με το τύπο του οχήματος που διαθέτετε και το κόστος που θα θέλατε να αναλάβετε.

Προστασία Σκάφους

Ανάγκη

Το σκάφος αποτελεί ένα περιουσιακό μας στοιχείο με σημαντική οικονομική αξία. Ταυτόχρονα έχουμε σοβαρή ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προξενήσουμε σε τρίτους κατά τη πλοήγηση. Εξωτερικά, τυχαία και βίαια γεγονότα στο ίδιο το σκάφος όπως η φωτιά, η βύθιση, η ανατροπή, η κλοπή ή η πρόκληση σωματικών ή υλικών ζημιών σε τρίτους, έχουν αποτέλεσμα να υποστείτε σοβαρή οικονομική ζημιά.

Λύση

Η απόκτηση ενός «περιουσιακού» στοιχείου το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε όλες τις απρόοπτες στιγμές που μπορεί να προξενήσουν ζημιές στο σκάφος σας ή σε τρίτους, θα σας εξασφαλίσει τα χρήματα που θα χρειαστείτε για να αποκαταστήσετε τη ζημιά σας ή τη ζημιά που προκαλέσατε.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την ιδανική λύση προστασίας του σκάφους σας αλλά και της δικής σας κατά τη πλοήγησή του, ανάλογα με το τύπο του σκάφους που διαθέτετε (ταχύπλοο, φουσκωτό, cruiser κλπ) και το κόστος που θα θέλατε να αναλάβετε.