Ο «Άνθρωπος Κλειδί» μιας επιχείρησης και το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν ίσως τα πολυτιμότερα «περιουσιακά» της στοιχεία .Η αιφνίδια απώλεια ζωής ή μόνιμης ανικανότητας προς εργασία βασικών στελεχών ή μετόχων ή ένα εργατικό ατύχημα μπορεί να πλήξουν σοβαρά τόσο την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης όσο και να της προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Στη Life Plan έχουμε σχεδιάσει για την επιχείρηση σας το Plan B που της εξασφαλίσει την απορρόφηση του κόστους που θα προκαλέσουν αιφνίδια γεγονότα.

Αναλύουμε τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας, από την  έλλειψη παροχών πρόνοιας για τους ανθρώπους της και σας παρουσιάζουμε τον «πίνακα ρίσκου», αλλά και τα οφέλη της από την παροχή ωφελημάτων προς τους εργαζόμενους της με χαμηλό κόστος.

Κάθε πλάνο, αποτυπώνει την επίδραση του κινδύνου σε χρήματα, δηλαδή κόστος για εξαγορά εταιρικού μεριδίου, αποζημίωση κληρονόμων ή τρίτων, κόστος αντικατάστασης ανθρώπου κλειδί της επιχείρησης, πιθανές χρηματικές αποζημιώσεις σε προσωπικό παρουσιάζοντας τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης και προστασίας.

Ασφάλιση Ανθρώπου Κλειδί της Επιχείρησης

Ανάγκη

Σε πολλές επιχειρήσεις, είτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, είτε κάποιο σημαντικό στέλεχος της εταιρίας, αποτελεί τον «Άνθρωπο κλειδί» της επιχείρησης. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουν και εμπιστεύονται, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τράπεζες και γενικά αυτός που είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας του για εργασία, δημιουργείται αυτόματα στην επιχείρηση ένα σημαντικό οικονομικό κενό, το οποίο αφορά το κόστος αντικατάστασης του «ανθρώπου κλειδί», την πιθανή απώλεια κέρδους που θα προκύψει λόγω της απουσίας του και κάθε άλλο έμμεσο ή άμεσο κόστος.

Λύση

Είναι αναγκαίο στις περιπτώσεις απώλειας του «ανθρώπου κλειδί», να έχει προβλεφθεί η καταβολή ενός κεφαλαίου το οποίο θα καλύψει τόσο το κόστος αντικατάστασης του συγκεκριμένου στελέχους όσο και την παράπλευρη απώλεια κέρδους της επιχείρησης έως ότου επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σχεδιάσει μαζί σας το κεφάλαιο που θα απαιτηθεί, την διάρκεια που χρειάζεται να ισχύει η παροχή και θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το άτομο ή άτομα «ανθρώπους κλειδιά» της επιχείρησής σας, πάντα στο πλαίσιο του κόστους και των δυνατοτήτων της εταιρίας σας.

Ασφάλιση Μεταβίβασης Εταιρικού Μεριδίου

Ανάγκη

Στην περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας προς εργασία ενός από τους συνεταίρους – μετόχους μιας επιχείρησης ή ακόμα και από την αποχώρηση του λόγω συνταξιοδότησης, δημιουργείται από την επόμενη στιγμή πρόβλημα στην επιχείρηση. Ανάλογα με το τι προβλέπει το καταστατικό της επιχείρησης, υπάρχει η περίπτωση οι υπόλοιποι συνέταιροι να χρειαστεί να καταβάλλουν χρήματα είτε στον ίδιο είτε στους κληρονόμους για να εξαγοράσουν το μερίδιο του. Αυτό συχνά οδηγεί σε δύσκολη κατάσταση την εταιρία, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για όλους.

Λύση

Η πρόβλεψη για την καταβολή του απαραίτητου κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας ή συνταξιοδότησης ενός από τους συνεταίρους – μετόχους, θα δώσει την δυνατότητα εξαγοράς του εν λόγω μεριδίου από τους υπόλοιπους συνεργάτες και ταυτόχρονα θα καλύψει για τον ίδιο ή τους δικαιούχους του, πλήρως την αξία της περιουσίας τους από την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, ανάλογα με το τι προβλέπει το καταστατικό της επιχείρησης , θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε το κόστος μεταβίβασης , και θα σας σχεδιάσει τον τρόπο για να το καλύψετε.

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Ανάγκη

Το προσωπικό είναι η κινητήριος δύναμη της επιχείρησης σας. Συχνά συμβαίνουν δυσάρεστα περιστατικά, όπως προβλήματα υγείας ή εργατικό ατύχημα, για τα οποία θα επιθυμούσατε να αποφασίσετε να υποστηρίξετε οικονομικά τον εργαζόμενο σας δείχνοντας έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας σας. Η φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού είναι ζητούμενο για κάθε αναπτυσσόμενη και σύγχρονη επιχείρηση. Η ύπαρξη μιας ομαδικής κάλυψης αποτελεί πόλο έλξης ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού μιας και αποτελεί βασικό κριτήριο για μια επιτυχημένη συνεργασία.

Λύση

Ένα πλέγμα ασφαλιστικών καλύψεων και παροχών ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στην επιχείρηση σας, απαλλάσσει τους εργαζόμενους από την αίσθηση της ανασφάλειας, δημιουργεί κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και τέλος δίνει αξία στην επιχείρησή σας. Το όφελος για την επιχείρηση είναι πολλαπλό μιας και το κόστος της ομαδικής ασφάλισης ανά εργαζόμενο είναι πολύ μικρό σε σχέση με την αξία των παροχών. Με αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, η εταιρία προσελκύει στελέχη υψηλού επιπέδου με αποτέλεσμα την βελτίωση των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας ενημερώσει για το σύνολο των καλύψεων που μπορείτε να παρέχετε στο προσωπικό σας, και θα σας προτείνει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό δίνοντας πάντα έμφαση στη σχέση κόστους/παροχής.