Στα ομαδικά και ατομικά meetings αναδεικνύονται πολύτιμα εκπαιδευτικά θέματα που αξίζει να μένουν “ζωντανά” στην καθημερινότητά μας.

Η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών και ιδιαίτερα το δεύτερο μισό τους είναι συνήθως η καλύτερη περίοδος για την ήρεμη μελέτη των επαγγελματικών μας πεπραγμένων και για τον σχεδιασμό των διορθωτικών παρεμβάσεων που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων μας.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στην δουλειά μας ισχύει η ακόλουθη εξίσωση :

Παραγόμενο εισόδημα = Όγκος Δραστηριότητας * Δείκτης Θετικής Ανταπόκρισης

Αξιολογήστε εάν η προσπάθεια σας για δραστηριότητα και κυρίως η εξεύρεση άγγιξαν τους στόχους σας.

Αξιολογήστε εάν οι δείκτες θετικής ανταπόκρισης των υποψήφιων πελατών σας ή και των παλαιών ήταν οι προσδοκώμενοι από εσάς.

Σε ότι από τα παραπάνω δεν είστε ικανοποιημένοι, ρωτήστε τον εαυτό σας για τις πραγματικές αιτίες, αναδεικνύοντας την ρίζα του προβλήματος.

Τέλος, σκεφτείτε τις αλλαγές που θα κάνετε ώστε από τον Σεπτέμβρη να προκαλέσετε καλύτερα αποτελέσματα ώστε να επιτευχθούν οι προσωπικοί σας στόχοι και επιθυμίες!

 

Καλό Καλοκαίρι! Το community θα είναι ξανά μαζί σας από Σεπτέμβρη!