Σας υπενθυμίζουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των συναδέλφων σας ,όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν στο εβδομαδιαίο meeting, και οι οποίες αφορούν τον τρόπο που αναδεικνύουμε τις ασφαλιστικές ανάγκες στα βήματα ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΑ.

link:  Κοινόχρηστα video Life Plan