Βασικό μας μέλημα για την ανάπτυξη των εργασιών μας είναι οι συστάσεις.

Τα RV Service αποτελούν μια από τις 2 πηγές συλλογής συστάσεων.

Το 2023 με την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε επιδιώκουμε την ακόμη καλύτερη προετοιμασία μας για κάθε RV Service και φυσικά για την ενότητα των συστάσεων.

Οι 3 παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να προετοιμάζεστε πληρέστερα πριν από ένα RV Service, ώστε να χειρίζεστε αποδοτικότερα πιθανές αντιρρήσεις στην ενότητα των συστάσεων:

  1. Ποια από τις καλύψεις που είχε ο πελάτης μαζί μου τον κάνει να νιώθει πιο όμορφα και γιατί;
  2. Ποιο από τα επαγγελματικά μου χαρακτηριστικά εκτιμά περισσότερο;
  3. Θα μου σύστηνε υποψήφιους συνομιλητές, παρακινούμενος περισσότερο από το ενδιαφέρον του γι αυτούς ή επειδή θα τον ικανοποιούσε να φανεί ως άνθρωπος που γνωρίζει τον καλύτερο επαγγελματία;

Αν ρωτάτε τον εαυτό σας τις παραπάνω ερωτήσεις πριν από κάθε RV Service για κάθε πελάτη σας ξεχωριστά, είναι σίγουρο ότι θα “γεννάτε” περισσότερες ιδέες για καλύτερο χειρισμό των αντιρρήσεων του.