Πολύ συχνά στην συγκεκριμένη ενότητα αναφέρουμε μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε τις πωλήσεις μας.

Πέρα όμως από τις μεθοδολογίες που αναπτύσσουμε, υπάρχει ένας κρίσιμος τομέας στην δουλειά μας που αποτελεί το όχημα για την επιτυχία.

Δεν είναι άλλο από την σταθερότητα στην δραστηριότητα, ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ότι για κάποια περίοδο εντείνει την δραστηριότητα του και στην συνέχεια περνάει μια άλλη περίοδος χαλαρότερης προσπάθειας, έτσι στο τέλος της χρονιάς ο μέσος όρος μπορεί να είναι κατώτερος των επιθυμιών του.

Στις τελευταίες 6 εβδομάδες του χρόνου, ας προσπαθήσουμε τον όγκο της δραστηριότητας που έχουμε σχεδιάσει να την υλοποιήσουμε σταθερά για όλες τις εβδομάδες.

Ας σκεφτούμε σε πόσους ανθρώπους θέλουμε να παρουσιάσουμε μια λύση για τις ασφαλιστικές τους ανάγκες ανά εβδομάδα.

Ας βάλουμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας ότι αυτό τον αριθμό θα τον πέτυχουμε κάθε εβδομάδα.

Αυτό στο κλείσιμο της χρόνιας μας, θα μας βοηθήσει να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στους στόχους μας και θα μας δώσει την ικανοποίηση που επιθυμούμε αλλά και στην σχετική επιβράβευση μέσα από τα αποτελέσματα.