Σε συνέχεια του προηγούμενου community, σας αποστέλλουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα διαφάνεια από την συγκεκριμένη έρευνα.

Κάνοντας αναγωγή στην ελληνική πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να βοηθούμε τους συνομιλήτες μας να συνειδητοποιούν ότι η αξία των αποθεμάτων που θα δημιουργήσουν για την συνταξιοδότηση τους, θα πρέπει εκτός των άλλων να αρκούν για τα έξοδα μακροχρόνιας φροντίδας αλλά και για τα κόστη νοσοκομειακών παροχών που γίνονται ιδιαίτερα υψηλά σε ηλικίες άνω των 70 ετών.