Συχνά λαμβάνεις πολύτιμες πληροφορίες από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Μερικές από αυτές αξίζουν λίγη παραπάνω προσοχή! Η καθεμία είναι σημαντική για διαφορετικούς λόγους.                                                                  

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε σχετικά με την αποστολή αποδεικτικών πληρωμής στο διοικητικό προσωπικό ότι η αποστολή τους, στις εταιρείες στις οποίες έχετε απευθείας συμβάσεις και συνεπώς εικόνα στις εξοφλήσεις, θα πρέπει να γίνεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  1. Ο πελάτης δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό συμβολαίου και το ονοματεπώνυμο του σαν αιτιολογία
  2. Έχει περάσει εύλογο διάστημα και δεν έχει εξοφληθεί από την εταιρεία

Τέλος τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που είναι η τελευταία ημέρα οφειλής ή έχει ακυρωθεί ένα συμβόλαιο.