Συχνά λαμβάνεις πολύτιμες πληροφορίες από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Μερικές από αυτές αξίζουν λίγη παραπάνω προσοχή! Η καθεμία είναι σημαντική για διαφορετικούς λόγους.                                                                 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω με σκοπό τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας και την ορθότητα του ψηφιακού σας αρχείου το οποίο είναι – όπως γνωρίζεται στη διάθεση σας μέσω cloud.

Kατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων που πραγματοποιούνται από εσάς ,με τους κωδικούς που διαθέτετε, θα μας πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα μέσω e-mail με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχετε επισυνάψει (σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της  εκάστοτε εταιρείας παρακαλούμε να μας το αναφέρετε για να αποστέλλεται από εμάς), έντυπα αναγκών και υποχρεωτικής εκ του νόμου, client code και ετήσια καθαρά ασφάλιστρα.

Αντίστοιχα για τις εταιρείες οι οποίες σας στέλνουν απευθείας τα συμβόλαια – χωρίς να μας τα κοινοποιούν- θα πρέπει να μας το προωθείτε άμεσα  για την ενημέρωση του ψηφιακού σας αρχείο αλλά και την καταχώρηση της έκδοσης.

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι στις εταιρείες στις οποίες καταχωρείτε εσείς τις αιτήσεις και για τις οποίες η προμήθεια καταβάλλεται από την εταιρεία μας, η μη έγκαιρη ενημέρωση μας ( όπως αναφέρεται πιο  πάνω) μπορεί να δημιουργήσει τεχνικά προβλήματα στην ορθή καταβολή των προμηθειών σας.