Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε εκ νέου, ότι όλα τα αιτήματα / ερωτήματα σας  πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά γραπτώς με την χρήση email , καθώς το θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικό, ότι έτσι διασφαλίζουμε  την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση εξυπηρέτηση σας καθώς επίσης και την αποφυγή λαθών ή  παρερμηνεύσεων  στις ερωτήσεις που μας θέτετε ή αντίστοιχα στις απαντήσεις που σας δίνουμε.

Η διαρκής προσπάθεια μας είναι όλα τα αιτήματα-ερωτήματα σας να τα διαχειριζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε όσο πιο άμεσα μπορούμε, αντιμετωπίζοντας όλους τους συνεργάτες ισότιμα

Κατά συνέπεια επικουρικά τηλεφωνήματα ύστερα από την αποστολή mail  δημιουργούν απλά καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση όλων συνεργατών.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διαδικασίες της πλειοψηφίας των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε και αποτελεί εξασφάλιση τόσο για το χρόνο όσο και την ποιότητα υλοποίησης των εργασιών

Άλλωστε, όπως είναι καταγεγραμμένο ως διαδικασία, αν συνεργάτης θεωρήσει ότι δεν έχει λάβει σε εύλογο (ανάλογα το αίτημα και την εταιρεία) απάντηση, μπορεί να κάνει ευγενική υπενθύμιση κοινοποιώντας την στον συντονιστή του και στη διοίκηση της εταιρίας ώστε να βρεθεί άμεσα η ενδεδειγμένη λύση.