ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
Category

Blog

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

By | Blog, Newsletter

Κάθε μας ταξίδι είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία. Είτε είναι επαγγελματικό είτε για λόγους αναψυχής  μπορεί να επισκιαστεί από κάποιο απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός που θα ανατρέψει όλα μας τα σχέδια.

Η καθυστέρηση/ματαίωση της πτήσης, η απώλεια των αποσκευών ή εγγράφων, μία ασθένεια ή ένα ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι μερικές μόνο από τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν, όχι μόνο να διαταράξουν σημαντικά το ταξίδι μας – καθώς βρισκόμαστε σε ένα άγνωστο περιβάλλον-  αλλά να δημιουργήσουν και μία σειρά επιπλέον απρόβλεπτων εξόδων.

Τα συμβόλαια ταξιδιωτικής ασφάλισης προσφέρουν λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε με ηρεμία τις δυσκολίες και κάθε αιφνίδιο γεγονός που θα επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού μας.

Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες καλύψεις που προσφέρουν είναι:

 • Ιατρικές συμβουλές και υπηρεσία βοήθειας
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης
 • Δαπάνες λόγω απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας
 • Έξοδα νοσηλείας
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής
 • Διακοπή ταξιδιού και πρόωρη επιστροφή μελών της οικογένειας
 • Νομική Υποστήριξη
 • Έξοδα διαμονής
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Έξοδα μετάφρασης

Το  κόστος για την προστασία των παραπάνω με ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι ιδιαίτερα προσιτό και μπορεί να ξεκινήσει από μόλις 18 € , ανάλογα με τις ημέρες του ταξιδιού & τον προορισμό.

Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα για να βρείτε την κατάλληλη λύση για το επόμενο ταξίδι σας.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τις Κορομηλά Κέλλυ  & Κουκουλιάκου Φωτεινή

Η σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου -Καινούργιο αυτοκίνητο -Σημαντική παροχή της εγγύησης της αξίας

By | Blog, Newsletter

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική εκ του Νόμου, λόγω της οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκαλέσουμε σε τρίτους κατά την οδήγησή του (υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες).

Ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο μας αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο  απειλείται από γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή ή την απώλεια του. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό στο συμβόλαιο αυτοκινήτου να συμπεριλαμβάνονται καλύψεις, οι οποίες θα μας αποζημιώσουν από τις οικονομικές συνέπειες κινδύνων όπως:

 • Φωτιά
 • Κλοπή Ολική/Μερική
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές ενέργειες/Απεργίες/ Οχλαγωγίες
 • Ζημιές ιδίου αυτοκινήτου-Μικτή ασφάλιση
 • Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Νομική Προστασία
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Σημαντική παράμετρος για την σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι να καλύπτεται η σωστή Αξία του αυτοκινήτου, η οποία είναι η τρέχουσα Εμπορική του αξία και θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον ιδιοκτήτη.

Σε ό,τι αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα, ορισμένες εταιρίες, όπως η AIG,, παρέχουν τη δυνατότητα ασφάλισης με ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ έως 3 έτη, δίνοντας την ηρεμία στους ιδιοκτήτες καινούργιων οχημάτων ότι θα αποκαταστήσουν την ζημία ή την απώλεια του οχήματος τους στην αξία αγοράς του, όπως αυτή αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς ,εάν αυτό κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς, μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του,

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα  για να σας καθοδηγήσει στην σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους  Κατερίνα Κλάρα & Σιαμήτρο Μίλτο

Ασφάλιση σκάφους & Νομική προστασία

By | Blog, Newsletter

Η Ελλάδα είναι ιδανικό μέρος για διακοπές με σκάφος αναψυχής. Οι φανταστικές παραλίες και το μεγάλο πλήθος των νησιών μας είναι ιδανικά στοιχεία για θαλάσσιες εξορμήσεις, είτε σε κοντινούς, είτε σε μακρινούς προορισμούς.

Η ασφάλιση των σκαφών είναι υποχρεωτική από την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4256/2014), όπως ακριβώς ισχύει και για τα αυτοκίνητα.

Η υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση του σκάφους αφορά την Αστική Ευθύνη για πρόκληση ζημιών σε τρίτους, δηλαδή σωματικές βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) και υλικές ζημιές τρίτων σκαφών ή λιμένων, καθώς και την περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης.

Επιπλέον της Αστικής Ευθύνης σημαντική είναι η προστασία του ίδιου του σκάφους ως περιουσιακού στοιχείου. Πρόσθετες καλύψεις για περιπτώσεις  όπως οι παρακάτω μπορούν να μας προστατεύσουν από τις αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις:

 • Πυρκαγιά
 • Κλοπή
 • Καιρικά φαινόμενα
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πρόσκρουση
 • Προσάραξη
 • Βύθιση
 • Ίδιες ζημιές από αμέλεια χειριστή

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η κάλυψη νομικής προστασίας, η οποία προστατεύει τον ασφαλισμένο από δαπάνες όπως αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα και τέλη, αμοιβές των κλητευμένων και των πραγματογνωμόνων κ.α.

Η νομική προστασία είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο σκάφος ή/και σωματικών βλαβών στον ασφαλισμένο και στα συνασφαλισμένα πρόσωπα, η υπεράσπιση του ασφαλισμένου ή του χειριστή του σκάφους  για εξ’ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό καθώς και στην περίπτωση λοιπών παραβάσεων που αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας.

Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα προκειμένου να σας βοηθήσει στην εύρεση της καλύτερης λύσης για την ασφάλιση του σκάφους σας.

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Τριανταφυλλίδη Λάζαρο &  Μπαλίνη Λίλα 

Ασφάλιση περιουσίας & πληθωρισμός -Η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των ασφαλισμένων κεφαλαίων

By | Blog, Newsletter

Το τελευταίο διάστημα όλοι μας έχουμε νιώσει τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού, καθώς επηρεάζει όλους του τομείς της καθημερινότητάς μας. Εκτός όμως από τη μείωση της αγοραστικής μας δύναμης, ο υψηλός πληθωρισμός δημιουργεί έναν επιπλέον «κρυφό» κίνδυνο στις ασφαλίσεις περιουσίας, την υπασφάλιση.

Σκοπός της ασφάλισης είναι η αποκατάσταση της πραγματικής οικονομικής ζημιάς και η επαναφορά στην ίδια οικονομική κατάσταση, πριν την επέλευση της ζημιάς. Όπως  λοιπόν προτάσσει η λογική, αλλά και η νομοθεσία προβλέπει, θα πρέπει κάποιος να έχει ασφαλίσει το αντικείμενο (λ.χ. το ακίνητο) στην πραγματική του αξία, προκειμένου να αποζημιωθεί πλήρως.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, τότε αντιστοίχως σε κάθε ζημιά η αποζημίωση θα είναι αναλογικά μικρότερη, θα υπάρχει δηλαδή υπασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τελικά ο ίδιος ένα μέρος της ζημιάς, το οποίο μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους ενέργειας, παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, άρα και των τιμών των οικοδομικών υλικών. Πλέον, η επισκευή/ ανακατασκευή ενός κτηρίου είναι ακριβότερη, οπότε έχει αυξηθεί η πραγματική κατασκευαστική αξία ενός κτηρίου, στην οποία πρέπει αυτό να ασφαλίζεται.

Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε περιπτώσεις υπασφάλισης σε ενδεχομένη αποζημίωση, είναι επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής των κεφαλαίων κάλυψης των ακινήτων μας στα σημερινά δεδομένα.

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τη σωστή ασφάλιση της περιουσίας σας.

Κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών:

(Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος https://www.ot.gr/2022/10/25/oikonomia/akinita/elstat-ayksisi-124-ston-geniko-deiktis-timon-ylikon-kataskeyis-neon-ktirion-katoikion/)

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Γιαννούτσο Στέλιο & Λέφα Βασίλη

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας Ελευθ. Επαγγελματία-Ανταποδοτικότητα & Ιδιωτική ασφάλιση

By | Blog, Newsletter

Την κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών για το 2023 καλούνται να επιλέξουν για άλλη μια χρονιά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2023 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Με τον ισχύοντα ασφαλιστικό νόμο που θεσμοθετήθηκε το 2020 («νόμος Βρούτση» – 4670/20),  παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι ασφαλιστικών κατηγοριών. Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης  που θα αποδοθεί γίνεται με βάση τον μέσο όρο εισφορών από το 2002 έως την στιγμή της σύνταξης. Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παραπάνω νόμου προβλέπεται αύξηση των εισφορών ανά κατηγόρια από 1/1/23 η οποία θα είναι ισόποση του πληθωρισμού του 2022 δηλαδή περίπου 9% και θα αυξήσει αντίστοιχα τις εισφορές ανά ασφαλιστική κατηγορία όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)

Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)

ΟΑΕΔ Συνολικό ποσό (€) Νέες Εισφορές 2023

155

55

10

220

240

186

66

10

262

285

236

66

10

312

340

297

66

10

373

406

369

66

10

445

485

500

66

10

576

628

 

Για το 2022 πάνω από το 80% των ασφαλισμένων επέλεξαν την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία οδηγεί ενδεικτικά σε συνολική σύνταξη 770 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης.

 • Επομένως, η δυνατότητα επιλογής χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να είναι απειλή, διότι «χτίζει» μια αντιστοίχως χαμηλή σύνταξη, διευρύνοντας περισσότερο την ήδη μεγάλη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του επαγγελματία όσο εργαζόταν και των συνταξιοδοτικών αποδοχών του
 • Μπορεί όμως να είναι και ευκαιρία, εάν υπάρχει παράλληλος συμπληρωματικός συνταξιοδοτικός σχεδιασμός. Ευκαιρία, διότι δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, να αποκτήσουν δηλαδή τον έλεγχο και να επιλέξουν σύγχρονες συνταξιοδοτικές λύσεις .

 Γιατί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή?

 • Γιατί εξασφαλίζει προγραμματισμένη και αναγκαστική αποταμίευση λόγω αντικινήτρων εξαγοράς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πειθαρχημένη δημιουργία της σύνταξης.
 • Γιατί είναι ανταποδοτικό, με δυνατότητες απόδοσης μεγαλύτερες των τραπεζικών καταθέσεων, μέσα από ποικιλία επενδυτικών επιλογών. Συμβάλλει, επομένως, στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και στην, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη διατήρηση της αγοραστικής αξίας των του αποθέματος που δημιουργείται.
 • Γιατί μπορεί να είναι προστατευμένο, με συνδυασμό ασφαλιστικών παροχών, οι οποίες εξασφαλίζουν την συνέχιση της αποταμίευσης ακόμη και σε περίπτωση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος και την επίτευξη της δημιουργίας της σύνταξης την στιγμή που θα είναι απαραίτητη.
 • Γιατί εξασφαλίζει μια συνταξιοδοτική παροχή η οποία δεν θα μειωθεί κατά την κρίσιμη διάρκεια της συνταξιοδότησης, λόγω οποιασδήποτε έκτακτης νομοθετικής ρύθμισης.

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει για  συντάξεις φτώχειας;

 • Ποιος δεν θέλει να έχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης τα χρόνια της σύνταξης του;
 • Ποιος θέλει να δουλεύει μια ζωή και όταν φτάσει η ώρα της σύνταξης να δυσκολεύεται να κάνει πράγματα που επιθυμεί ή δεν είχε αρκετό χρόνο να τα κάνει όσο εργαζόταν;
 • Ποιος θέλει να χρειάζεται οικονομική βοήθεια από τα παιδιά του;

Είναι λοιπόν η κατάλληλη περίοδος για κάθε ελεύθερο επαγγελματία να αξιοποιήσει τα χρήματα που δεν καταβάλει πλέον υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό του φορέα, δημιουργώντας την συμπληρωματική σύνταξη που επιθυμεί μέσα από ένα ανταποδοτικό μηχανισμό δημιουργίας κεφαλαίου.

Νωρίς και με σωστό σχεδιασμό, ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την σύνταξη που σας αξίζει.

 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Κατσίλη Χριστίνα & Πατσαβό Χρήστο

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις : Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης

By | Blog, Newsletter

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεπερνούν το  98% του συνόλου των επιχειρήσεων ,απασχολούν περίπου το 83% του εργατικού δυναμικού της χώρας μας και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, αφού συμβάλλουν σε ποσοστό πάνω από 50% στην προσθήκη αξίας σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και αυτές πολλές προκλήσεις, όπως την οικονομική κρίση, τη δύσκολη διετία της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό, την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο για μια επιχείρηση να καταφέρει να αντιμετωπίσει απρόοπτα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες ή ακόμη και την καταστροφή της, όπως:

 • Φωτιά,  Κλοπή,  Φυσικά Φαινόμενα,  Σεισμός κλπ
 • Απώλεια κερδών που θα υποστεί η Επιχείρηση μετά από ένα καταστροφικό γεγονός
 • Υψηλές Αποζημιώσεις λόγω Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία της Επιχείρησης κ.α.

Υπάρχουν σήμερα ασφαλιστικά προγράμματα που προστατεύουν, παρέχοντας ολοκληρωμένες και συνδυαστικές λύσεις, ώστε, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους, οι εργαζόμενοι να επιστέψουν στην εργασία τους  χωρίς καθυστερήσεις και ο επιχειρηματίας να προχωράει με ηρεμία στην υλοποίηση του σχεδιασμού του .

Ενδεικτικά παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις

 • Ασφάλιση περιουσίας/ κτίριο -περιεχόμενο (πυρός, φυσικά φαινόμενα, νερά, σεισμός κτλ)
 • Ασφάλιση διακοπής εργασιών (Εφόσον η ασφαλιζόμενη επιχείρηση παραμείνει κλειστή συνεπεία υλικής ζημίας καλυπτόμενης και υπό προϋποθέσεις)
 • Συμπληρωματικά έξοδα (έξοδα αρχιτεκτόνων, αντικατάσταση κλειδιών κτλ)
 • Ασφάλιση ευθυνών (γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική αστική ευθύνη, αστική ευθύνη προϊόντος)
 • Ασφάλιση χρηματικών απωλειών ( κατά τη μεταφορά χρημάτων, από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου κτλ)
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος ιδιοκτήτη / υπαλλήλων (ιατροφαρμακευτικά έξοδα κτλ με ισχύ όλο το 24ωρο)

Ενδεικτικά μία ολοκληρωμένη κάλυψη για κεφάλαιο 100.000€ κοστίζει 27€/μήνα και το κόστος αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στα έξοδα της επιχείρησης

Για να βρείτε ποιες καλύψεις χρειάζεται η δική σας επιχείρηση απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τις Αρσένη Ειρήνη & Κλάρα Κατερίνα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 & ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ

By | Blog, Newsletter

Η ανταλλαγή δώρων μεταξύ των συνεργατών, η συνύπαρξη των οικογενειών τους και η προσφορά δώρων στα παιδιά είναι ένα έθιμο της Life Plan ,που το κρατάμε εδώ και 25 χρόνια.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια  παρά την πανδημία καταφέραμε να διατηρήσουμε ζωντανό το έθιμο μας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία .

Φέτος, με μεγάλη μας χαρά, είδαμε τα γραφεία της εταιρίας μας, στις 20/12/22, να γεμίζουν με τους συνεργάτες, τις Οικογένειες τους και πάνω από όλα τα χαρούμενα προσωπάκια των παιδιών τους .

Γιορτάσαμε όλοι μαζί από κοντά τα φετινά Χριστούγεννα, ανταλλάξαμε δώρα μεταξύ μας και προσφέραμε δώρα στα παιδιά «επιστρατεύοντας» το δικό μας « Άγιο Βασίλη».

Σε όλους εσάς και στις Οικογένειές σας, ευχόμαστε για το Νέο Έτος που έρχεται

Υγεία , Αγάπη , Ειρήνη ,Ασφάλεια, Ευημερία & Πρόοδο!!!

Η νομική προστασία, πολύτιμος σύμμαχος σε ιδιώτες & εκμισθωτές ακινήτων.

By | Blog, Newsletter

Το φθινόπωρο και ειδικά το Σεπτέμβριο παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στις ενοικιάσεις σπιτιών, γραφείων, επιχειρήσεων. Αν είστε εκμισθωτής ακινήτων και κατέχετε την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία αυτών που μισθώνετε και ανησυχείτε για την καταβολή των ενοικίων ή για ζημιές που μπορεί να σας προκαλέσει ο ενοικιαστής  υπάρχει λύση να απαλλαγείτε από το άγχος, αποκτώντας την ασφάλιση νομικής προστασίας ιδιώτη και εκμισθωτή ακινήτων.

Η νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτων περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

 • Επιλογή δικηγόρου της αρεσκείας σας που θα αναλάβει την προάσπιση των έννομων συμφερόντων σας
 • Διεκδίκηση καθυστερημένων μισθωμάτων
 • Υποβολή αγωγών και διαταγών πληρωμής για απελευθέρωση του μίσθιου
 • Διεκδίκηση εξόδων επισκευών του ακινήτου για ζημιές που έγιναν λόγω κακής χρήσης του ενοικιαστή
 • Διεκδίκηση και απόκρουση απαιτήσεων με συνεργεία ελαιοχρωματιστών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και λοιπών εμπλεκομένων σε επισκευές του ακινήτου σας
 • Παραφύλαξη ενοχικών συμφερόντων από την ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει το μίσθιο κατά κινδύνους περιουσίας.

Η νομική προστασία Ιδιώτη / οικογένειας σας καλύπτει  κατά την εξωεπαγγελματική σας δραστηριότητα και κατά την επαγγελματική με την ιδιότητά του ως εργαζόμενος εξαρτημένης εργασίας.

Η νομική προστασία ιδιώτη/ οικογένειας περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Διαφορές που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις – εργατικές σχέσεις.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά Δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών Διατάξεων.
 • Διαφορές που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το ετήσιο κόστος για την νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτων  ανέρχεται από 85 €  σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά μέτρα και για την  νομική προστασία Ιδιώτη / οικογένειας  από 30 € το άτομο / οικογένεια 50 € .

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα  για περαιτέρω πληροφορίες .

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τους Μπαλίνη Λίλα & Σιαμήτρο Μίλτο.

 

Cyber risk-Ένας σύγχρονος Κίνδυνος για ιδιώτες & επιχειρήσεις

By | Blog, Newsletter

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Εργαζόμαστε «απομακρυσμένα», κάνουμε on line αγορές, πραγματοποιούμε συναλλαγές, κάνουμε χρήση των πιστωτικών μας καρτών, χρησιμοποιούμε το e-banking μας, κάνουμε καθημερινή χρήση των social-media.

Όλη αυτή η έντονη δραστηριότητα μέσω διαδικτύου μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με τον κίνδυνο να πέσουμε θύματα «κυβερνοεπιθέσεων»,που αποσκοπούν να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς ,να μας οδηγήσουν σε παραπλανητικές αγορές, να υποκλέψουν την ψηφιακή μας ταυτότητα, προκαλώντας μας σοβαρή οικονομική ζημιά και μεγάλη αναστάτωση.

Έρευνα της Barracuda από 05/2020 έως 06/2021 κατέδειξε ως αποτέλεσμα 12.000.000 επιθέσεις spear phishing οι οποίες στόχευσαν σε 3.000.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε περισσότερους από 17.000 οργανισμούς.

                  

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορούμε ως φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουμε ασπίδα προστασίας από τους διαδικτυακούς κινδύνους.

Σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις, με χαμηλό κόστος ,της τάξεως των 30€/χρόνο, μας προστατεύουν οικονομικά και μας υποστηρίζουν τεχνικά αν πέσουμε θύμα ηλεκτρονικής απάτης, ώστε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις σύγχρονες ανέσεις των ηλεκτρονικών συναλλαγών ξένοιαστοι και προστατευμένοι.

Τέτοια προγράμματα προσφέρουν κάλυψη για:

 •  Αποζημίωση διαδικτυακών αγορών/συναλλαγών
 •  Κάλυψη από κακόβουλη πρόσβαση σε στοιχεία λογαριασμού
 • Κλοπή Ψηφιακής Ταυτότητας
 • Νομική Προστασία σε περίπτωση Κλοπής Ψηφιακής Ταυτότητας:
 • Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση κλοπής

 Ταυτόχρονα και οι Επιχειρήσεις δέχονται κυβερνο-επιθέσεις που αφορούν στις παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων, στις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, στην απόσπαση και υποκλοπή πληροφοριών, στους ηλεκτρονικούς ιούς, στη δολιοφθορά και στα σφάλματα των εργαζόμενων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Kaspersky, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση, με το 32% των βιομηχανικών συστημάτων να έχουν υποστεί κάποιου είδους επίθεση.

Σήμερα υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν, εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας δεδομένων και οικονομικών συνεπειών για μία εταιρεία, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς που μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους να ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις σε περιπτώσεις κρίσης.

Τα ασφάλιστρα ανέρχονται, ενδεικτικά ,από 50€ έως 200€/μήνα, ανάλογα με το είδος της εταιρείας, τους ηλεκτρονικούς κινδύνους (συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες κ.α. ) και ανάλογα από το ετήσιο όριο ευθύνης, για παράδειγμα από 100.000€ έως 1.000.000 ευρώ.

Ως φυσικό πρόσωπο ή ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας πράκτορα προκειμένου να σας προτείνει την ιδανική λύση ασφάλισης για τις ανάγκες σας.

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τις Κουμουνδούρου Δήμητρα & Κλάρα Κατερίνα.

Μελέτη ασφαλιστικών αναγκών. Προϋπόθεση για την σωστή ασφάλιση !

By | Blog, Newsletter

Η απόκτηση μίας ή περισσοτέρων  ασφαλιστικών καλύψεων δεν είναι απλή υπόθεση. Προκειμένου να γίνει η σωστή επιλογή, χρειάζεται να έχει προηγηθεί μια αναλυτική μελέτη οικονομικών επιπτώσεων.

Μια ασφαλιστική και οικονομική μελέτη αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστά, που δεν εστιάζει στα προϊόντα και τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά στα δικά του θέλω,  τις ανάγκες και τις επιθυμίες.  Μοναδική όπως και η ζωή του.

Μια μελέτη που είναι προϋπόθεση  για οποιονδήποτε επιθυμεί να σκεφτεί, εάν θα αναζητήσει  το οικονομικό αγαθό που λέγεται ασφάλιση.

Με συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα τον βοηθήσει να προσδιορίσει:

 • Ποιες στιγμές στη ζωή του, πιθανώς ή σίγουρα, θα χρειαστεί χρήματα.
 • Πόσα χρήματα  είναι τα απολύτως αναγκαία ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία της ζωής του και της οικογένειας του.
 • Ποιο ποσό θα μπορούσε να διαθέσει ή να θυσιάσει από τα εισοδήματά του ώστε να αξίζει να αποκτήσει τη συγκεκριμένη επιταγή, την στιγμή που θα την χρειαστεί .

Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σχεδιαστεί σωστά και η λύση.

Ασφαλιστική και Οικονομική Μελέτη. Αναγκαία και πολύτιμη για οποιονδήποτε , αλλά και ένα δώρο για όσους αγαπάμε, νοιαζόμαστε ή εκτιμάμε, που δεν κοστίζει τίποτα.

Προσφέρετε μία  ευκαιρία στους δικούς σας φίλους, συγγενείς, γνωστούς ή συναδέλφους. Να έχουν την δική τους μελέτη. Με τον επαγγελματία  που εμπιστευτήκατε και σχεδιάσατε τη ζωή σας μαζί. Χωρίς δέσμευση απόκτησης λύσης.

 • Ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε!
 • Ευχαριστούμε για τους ανθρώπους που μας συστήνετε!
 • Εργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να σας ευχαριστήσουν και εκείνοι που είχαν την ευκαιρία να κάνουν τη δική τους δωρεάν μελέτη !

 

Το άρθρο συντάχθηκε από τις Κατσίλη Χριστίνα & Κουκουλιάκου Φωτεινή