Οι επιχειρήσεις είναι «μηχανές παραγωγής ρίσκου». Το επιχειρηματικό ρίσκο είναι ευθύνη του επιχειρηματία.Το ρίσκο από απρόοπτα περιστατικά και ατυχήματα είναι δική μας ευθύνη.

Στη Life Plan έχουμε σχεδιάσει για την επιχείρησή σας το Plan B που της εξασφαλίσει την απορρόφηση του κόστους που θα προκαλέσουν αιφνίδια γεγονότα.

Καταγράφουμε μαζί σας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείστε ή/και την ευθύνη που φέρει προς τρίτα πρόσωπα.

Αναλύουμε τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας, και σας παρουσιάζουμε τον «πίνακα ρίσκου»

Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων κινδύνων.

Κάθε πλάνο, αποτυπώνει την επίδραση του κινδύνου σε χρήματα, κόστος για αποκατάσταση ζημιών στη επιχείρηση, πιθανές χρηματικές αποζημιώσεις σε τρίτους εάν το απρόοπτο συμβεί, και παρουσιάζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης και προστασίας.

Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης

Ανάγκη

Κάθε επιχείρηση αποτελείται από μια σειρά περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, εμπορεύματα, ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Υπάρχουν κίνδυνοι όπως η φωτιά, η κλοπή, η πλημμύρα, ο σεισμός  τα οποία απειλούν την επιχείρηση και μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική καταστροφή τόσο τον ίδιο τον επιχειρηματία και την οικογένειά του όσο και τους εργαζόμενους σε αυτή.

Λύση

Με μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητές της, μπορεί η κάθε επιχείρηση να προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία, εξασφαλίζοντας έτσι την σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ότι κι αν συμβεί.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα εξετάσει μαζί σας όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν την επιχείρησή σας και θα σας προτείνει την ιδανική λύση για την προστασία της, δημιουργώντας για εσάς μια ομπρέλα ασφαλιστικών καλύψεων.

Ασφάλιση Μεταφορών

Ανάγκη

Η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο στηρίζουν την βιωσιμότητά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ασφαλή διακίνηση των αγαθών. Συμβαίνει συχνά σε αυτή την διαδικασία τα εμπορεύματα να παθαίνουν ζημιές, οι οποίες, εάν δεν αποκατασταθούν οικονομικά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα εξίσου στον πωλητή και στον αγοραστή των μεταφερόμενων αγαθών.

Λύση

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί βασική μορφή εξασφάλισης της κάθε επιχείρησης που εισάγει ή εξάγει τα εμπορεύματα της. Η ασφάλιση γίνεται με τις διεθνείς ρήτρες Α’, Β, C’ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εμπορεύματος και του ταξιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κάλυψης του ίδιου του δια μεταφορέα.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας ενημερώσει για τις καλύψεις που θα χρειαστεί να αποκτήσετε, ανάλογα με το ταξίδι , το μεταφορικό μέσο, τον τρόπο συσκευασίας των μεταφερόμενων αγαθών κ.α.

Ασφάλιση Έργων

Ανάγκη

Η αποπεράτωση ενός έργου είτε αυτό είναι απλό, π.χ. η ανέγερση μιας οικοδομής, είτε πιο σύνθετο π.χ. το κτίσιμο μιας γέφυρας, ενός δρόμου ή η συναρμολόγηση ενός μηχανήματος, απειλείται από διάφορους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να είναι η αιτία να μην ολοκληρωθεί ποτέ το έργο, αλλά και να οδηγήσει τους ανάδοχούς του ή τους ιδιοκτήτες σε οικονομική καταστροφή.

Λύση

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων μπορούν να καλυφθούν τόσο το ίδιο το έργο από αιφνίδια περιστατικά όπως η φωτιά , η πλημμύρα , ο σεισμός όσο και η αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου ή των προσώπων που εργάζονται στο έργο. Συμπληρωματικά μπορεί να καλυφθεί και η εργοδοτική αστική ευθύνη.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται, όπως ο προϋπολογισμός του έργου, τεχνική περιγραφή , τοποθεσία κτλ. έτσι ώστε να σας προτείνει το σύνολο το παροχών που απαιτείται για την προστασία του έργου.

Αστική Ευθύνη Επιχείρησης - Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ανάγκη

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκαλούν σε Τρίτους. Οι παραπάνω αγωγές προκύπτουν από ατυχήματα στους χώρους της επιχείρησης κατά την λειτουργία της ή από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του επαγγελματία .Επίσης, είναι πιθανό ένα ελαττωματικό προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή να εγείρει αξιώσεις οι οποίες, εάν δεν καλυφθούν άμεσα και ικανοποιητικά, δημιουργούν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην επιχείρηση.

Λύση

Έχουν διαμορφωθεί ειδικά πακέτα για επαγγελματίες, όπως Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Δικηγόροι, Λογιστές, Ιατροί, Φαρμακοποιοί και πολλοί ακόμη. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προσφέρει στον επαγγελματία την σιγουριά ότι θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην οικονομική ζημία που μπορεί να προκαλέσει ένα λάθος ή μια παράλειψη του. Αντίστοιχα υπάρχουν συμβόλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης για επιχειρήσεις αλλά και πιο εξειδικευμένα όπως για Εταιρίες Επικοινωνίας, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής, Αστική ευθύνη προϊόντος και πολλά άλλα.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας εξηγήσει καταρχήν τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε ως επαγγελματίας ή ως επιχείρηση σχετικά με την Αστική σας ευθύνη και θα σας προτείνει το προϊόν που καλύπτει την δική σας περίπτωση.

Νομική Προστασία

Ανάγκη

Η πολυπλοκότητα και η πληθώρα των νόμων που καθορίζουν τον τρόπο για να βρούμε το δίκιο μας στην σημερινή εποχή, δημιουργούν την ανάγκη για εξειδικευμένες νομικές συμβουλές . Συχνά προκύπτουν διαφωνίες από τις δραστηριότητές σας είτε ως ιδιώτης είτε ως επαγγελματίας – επιχείρηση που οδηγούν σε δικαστικές ή εξωδικαστικές διαμάχες. Αυτό σημαίνει δαπάνη σε χρόνο και χρήμα.

Λύση

Με την νομική προστασία μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται αλλά και να αξιώσετε αποζημιώσεις από περιπτώσεις που δικαιούστε. Έχετε έτσι την δυνατότητα να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους επαγγελματίες προκειμένου να σας συμβουλεύουν αλλά και να σας υπερασπίζονται, είτε πρόκειται για τα προσωπικά ή οικογενειακά σας θέματα, είτε για καταστάσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική σας ευθύνη ή την επιχείρησή σας.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας προτείνει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσας έτσι ώστε με προσιτό κόστος να μπορείτε να κατοχυρώνετε τα δικαιώματά σας χωρίς έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία.

Ασφάλιση από τις συνέπειες Ηλεκτρονικών & Διαδυκτυακών Κινδύνων

Ανάγκη

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες σε κυβερνο-επιθέσεις που αποσκοπούν στη παραβίαση και υποκλοπή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, σε απόσπαση πληροφοριών, μετάδοση ηλεκτρονικών ιών και απώλειας των δεδομένων αυτών, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης

Λύση

Με μια σειρά από εξειδικευμένες καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της  επιχείρησης ,οι οποίες είναι σχεδιασμένες με στόχο να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και  τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, εξασφαλίζουν την σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι κι αν συμβεί.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας προτείνει το πρόγραμμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας  ώστε με προσιτό κόστος να μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από διαδικτυακούς κινδύνους.