Εξασφαλίζουμε την απόδοση των αποταμιεύσεών σας με τον πιο Ασφαλή και προσοδοφόρο τρόπο.Δεν διαθέτουμε τυποποιημένες λύσεις αποταμίευσης, αλλά σας προτείνουμε το καλύτερο για τη δική σας περίπτωση.

Αναλύουμε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση σας, και σχεδιάζουμε μαζί σας τους πιθανούς μελλοντικούς στόχους που θέτετε.

Αναλύουμε το profil  που επιθυμείτε για τις αποταμιεύσεις σας και «οριοθετούμε» μαζί σας το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο σταθερής, προγραμματισμένης και ανταποδοτικής αποταμίευσης για την συσσώρευση κεφαλαίων στο χρονικό ορίζοντα που επιθυμείτε.

Κάθε πλάνο παρουσιάζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο αποταμίευσης βάσει των δικών σας χαρακτηριστικών.

Αποταμίευση – Δημιουργία Κεφαλαίων

Ανάγκη

H έλλειψη προγραμματισμένης αποταμίευσης αλλά και η μη σωστή διαχείριση των χρημάτων μας κατά τη περίοδο συσσώρευσής τους, μας περιορίζει ή μηδενίζει την δυνατότητα αντιμετώπισης μελλοντικών αναγκών ρευστότητας.

Λύση

Η απόκτηση ενός «έξυπνου» ασφαλιστηρίου συμβολαίου με χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικού εργαλείου, που δίνει στην αποταμίευσή σας τη δύναμη ενός «μεγαλοεπενδυτή», εξασφαλίζει πιο σύντομα την επίτευξη μελλοντικών σας στόχων μέσα από την ασφαλή και ανταποδοτική διαχείριση των χρημάτων σας.

Εξειδικευμένος ασφαλιστικός πράκτορας της Life Plan insurance, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την καλύτερη λύση σταθερής, προγραμματισμένης και ανταποδοτικής αποταμίευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με ποσό αποταμίευσης που ταιριάζει στα οικονομικά σας και με χαρακτηριστικά αποταμιευτικού – επενδυτικού λογαριασμού που ταιριάζουν στο οικονομικό σας προφίλ.