ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Η επαγγελματική μας φιλοσοφία, η σκέψη των συνομιλητών μας αλλά και ο τρόπος που επικοινωνούμε είναι βασικά συστατικά για την επιτυχία στην δουλειά μας.

Γι’ αυτό το λόγο αυτή την εβδομάδα αξίζει να θυμάσαι ότι:

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να προστατεύουν ότι είναι πολύτιμο γι’ αυτούς και ταυτόχρονα αισθάνονται ότι μπορούν να κινδυνεύει.

Αν μία από τις 2 συνθήκες λείπει, η πράξη προστασίας μπορεί να αναβληθεί.

Ας αναρωτηθούμε αν κάθε φορά που περιγράφουμε είτε μία ασφαλιστική ανάγκη είτε μία λύση στον πελάτη, αναδεικνύουμε τι είναι πολύτιμο γι’ αυτόν και ποιο κίνδυνο αντιμετωπίζει.

Ας θυμόμαστε ότι, η οικονομική ισορροπία και ευημερία μας είναι πολύτιμα για όλους μας και ότι αυτά κινδυνεύουν από απρόοπτα ή και μελλοντικά γεγονότα που μπορεί να ξεχνάμε ότι μας αφορούν.