ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Επιπλέον σας παρουσιάζουμε τον εν ισχύ διαγωνισμό πωλήσεων Eurolife FFH/ Life Plan και τα προσωρινά αποτελέσματά του:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1/1/2021-31/12/2021

1ος ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 200.000€

2ος ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 250.000€

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/09/2021

➤ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 143.788,52€  

➤ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: 139.029,78€

➤ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 147.907,82€

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/9/2021

 1. ΚΛΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 16.343,87€
 2. ΠΑΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ: 14.083,92€
 3. ΛΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 13.833,77 €
 4. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: 10.123,31€
 5. ΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΜΙΛΤΟΣ: 9.922,70€
 6. ΚΑΤΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 9.087,78€
 7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6.888,21€
 8. ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : 5.296,46€
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 4.820,23€
 10. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ: 3.970,43€

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/9/2021

 1. ΚΛΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 16.343,87€
 2. ΠΑΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ: 13.527,78€
 3. ΛΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 10.200,65€
 4. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: 100.123,31€
 5. ΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΜΙΛΤΟΣ: 9.922,70€
 6. ΚΑΤΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 8.368,30€
 7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6.888,21€
 8. ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 5.296,46€
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 4.820,23€
 10. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ: 3.970,43€