ΕΠΙΛΕΞΤΕ:

Συχνά λαμβάνεις πολύτιμες πληροφορίες από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Μερικές από αυτές αξίζουν λίγη παραπάνω προσοχή! Η καθεμία είναι σημαντική για διαφορετικούς λόγους.

Εμείς προτείνουμε γι’ αυτή την εβδομάδα να προσέξεις την παρακάτω ενημέρωση που αφορά την αναβάθμιση Met Plan: